skip to Main Content

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) thực phẩm

QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối Với Muối thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTN ngày 03 tháng 8 năm 2021.

QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT
QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối Với Muối thực phẩm

Phạm vi, đối tượng áp dụng QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT

QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm (gọi tắt là muối thực phẩm) quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, lấy mẫu và quy định về quản lý đối với muối thực phẩm.

Theo Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTN, kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2022, các tổ chức, cá nhân sản xuất chế biến, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu muối thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, bảo đảm sản phẩm phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT và các quy định của pháp luật có liên quan; Thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Quy chuẩn QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT đưa ra quy định về quản lý đối với Muối thực phẩm

Việc ghi nhãn muối thực phẩm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Muối thực phẩm phải được tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025; thủ tục tự công bố sản phẩm quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Kiểm tra nhà nước đối với muối thực phẩm: Muối thực phẩm phải được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm, Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu và các văn bản pháp luật có liên quan.

Nội dung QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT

Tải về QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT tại đây

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu về dịch vụ tự công bố sản phẩm Muối thực phẩm theo QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0779.31.37.39, email: info@isoq.vn hoặc để lại thông tin bằng cách click vào nút Đăng ký dịch vụ dưới đây để được hỗ trợ.

5/5 - (38 bình chọn)
Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top