skip to Main Content

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản – Phần 2: Thức ăn bổ sung

Ngày 07/08/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chính thức ban hành Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2020, tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam cần thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm tại thời điểm thông tư có hiệu lực. Ban hành kèm theo Thông tư này là 03 quy chuẩn sau:

– Thức ăn thủy sản – Thức ăn hỗn hợp. Ký hiệu: QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT.

– Thức ăn thủy sản – Thức ăn bổ sung. Ký hiệu: QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT.

– Thức ăn thủy sản – Thức ăn tươi, sống. Ký hiệu: QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT.

QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản - Phần 2: Thức ăn bổ sung
QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản – Phần 2: Thức ăn bổ sung

Dưới đây là một số nội dung chính trong QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản – Phần 2: Thức ăn bổ sung

Phạm vi, đối tượng áp dụng của QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép đối với thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Quy định về quản lý của QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT

Đánh giá sự phù hợp

Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá sự phù hợp thức ăn bổ sung theo phương thức:

– Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: thực hiện theo phương thức 1(thử nghiệm mẫu điển hình).

– Đối với sản phẩm nhập khẩu: thực hiện theo phương thức 7(thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa).

Nội dung, trình tự và nguyên tắc sử dụng các phương thức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại phụ lục II Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Công bố hợp quy

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thức ăn bổ sung theo biện pháp:

– Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

– Đối với sản phẩm nhập khẩu: Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Trình tự công bố hợp quy và hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Nội dung QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT

Tải về QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT tại đây

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu về dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy Thức ăn thủy sản – Thức ăn bổ sung theo QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0779.31.37.39, email: info@isoq.vn hoặc để lại thông tin bằng cách click vào nút Đăng ký dịch vụ dưới đây để được hỗ trợ.

5/5 - (31 bình chọn)
Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top