skip to Main Content

Điều kiện lưu thông Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản trước trên thị trường

Hiện nay, để một sản phẩm thức ăn chăn nuôi/ thức ăn thủy sản lưu thông được trên thị trường thì cần phải thực hiện nhiều thủ tục theo nhiều văn bản pháp quy. Ví dụ như: Nghị định 13/2020/NĐ-CP, Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT, Nghị định 26/2019/NĐ-CP,…

Việc không nắm rõ các thủ tục này dễ dẫn đến việc đưa sản phẩm ra thị trường không đúng quy định, tốn nhiều thời gian và chi phí, đặc biệt đối với các sản phẩm nhập khẩu thì có khả nặng bị tái xuất.
Dưới đây là một số thủ tục mà các đơn vị sản xuất/nhập khẩu cần biết để đáp ứng các quy định của pháp luật:

Đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi/thức ăn thủy sản sản xuất trong nước:

  • Khảo nghiệm (đối với sản phẩm mới)
  • Công bố thông tin sản phẩm trên cổng thông tin điện tử (Công nhận lưu hành)
  • Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi/thủy sản
  • Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi/thức ăn thủy sản nhập khẩu:

  • Giấy phép nhập khẩu sản phẩm để khảo nghiệm (đối với thức ăn chăn nuôi mới)
  • Khảo nghiệm (đối với thức ăn chăn nuôi mới)
  • Giấy phép nhập khẩu sản phẩm để thử nghiệm
  • Công bố thông tin sản phẩm trên cổng thông tin điện tử (Công nhận lưu hành)
  • Kiểm tra chất lượng đối với thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
  • Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Nhằm giúp khách hàng đưa sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng và đầy đủ pháp lý, ISOQ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như sau:

.

Liên hệ ISOQ để được hỗ trợ.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top