skip to Main Content

FSSC 22000 – Lợi ích áp dụng và những thay đổi chính của FSSC 22000 phiên bản 5 và 5.1

Vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay là một trong những vấn đề nhức nhối cần quan tâm lưu ý nhất trên toàn tầu. Con người đang phải đối mặt với các loại thực phẩm bẩn, không đảm bảo vệ sinh về chất lượng cũng như độ an toàn trong chế biến, sản xuất. Đứng trước thực trạng đó, rất nhiều Hiệp hội về an toàn thực phẩm, các Tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm được ra đời để đáp ứng rộng rãi các yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm trên toàn thế giới. Một trong các tổ chức được thành lập và được GFSI công nhận đó là FSSC 22000. Trong bài viết hôm nay mời bạn đọc cùng ISOQ tìm hiểu về FSSC 22000.

Tiêu chuẩn FSSC 22000

FSSC 22000 là gì?

FSSC là tên viết tắt của tổ chức chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm (Food Safety System Certification) có trụ sở tại Hà Lan. Tổ chức được lập ra nhằm mục đích cung cấp một chương trình chứng nhận được chấp nhận rộng rãi thông qua việc tăng thêm giá trị cho mối quan hệ giữa tổ chức thực phẩm được chứng nhận và các bên liên quan (như các nhà quản lý, khách hàng, nhà cung cấp).

FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của hiệp hội chứng nhận An toàn Thực phẩm cho tất cả các đơn vị sản xuất và chế biến trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. FSSC 22000 dựa trên nền tảng ISO 22000 cho các yêu cầu về hệ thống quản lý và tiêu chuẩn kỹ thuật ISO/TS 22002 (với các yêu cầu của chương trình tiên quyết).

FSSC 22000 được Tổ chức sáng kiến An toàn Thực phẩm toàn cầu GFSI (Global Food Safety Initiative) công nhận và được xem là tiêu chuẩn ngang cấp và có thể thay thế cho các tiêu chuẩn được công nhận trước đây bởi GFSI như BRC, IFS, SQF.

Đối tượng áp dụng FSSC 22000

FSSC 22000 được áp dụng cho các ngành như nuôi trồng, sản xuất thực phẩm, sản xuất bao bì thực phẩm và vật liệu bao gói thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, vận chuyển và lưu kho, chuỗi bán lẻ và bán sỉ, cung cấp dịch vụ ăn uống thực phẩm.

Phạm vi FSSC 22000 là xác định các yêu cầu cần thiết để đảm bảo một hệ thống quản lý được đặt ra để đáp ứng nhu cầu của các nhà quản lý, các khách hàng kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Các tổ chức trong suốt chuỗi cung ứng thực phẩm có thể được hưởng lợi từ chứng nhận FSSC 22000, bất kể quy mô hoặc độ phức tạp của họ.

Những lợi ích của FSSC 22000

Việc thực hiện FSSC 22000 mang đến những lợi ích sau:

– Cung cấp phương pháp có hệ thống để xác định và quản lý các rủi ro về an toàn thực phẩm;

– Mô hình chứng nhận dựa trên ISO có thể được sử dụng trên toàn chuỗi cung cấp thực phẩm;

– Được GFSI và Tổ chức hợp tác Công nhận Châu Âu (EA) công nhận;

– Tính linh hoạt cho phép doanh nghiệp xác định xem công việc có đáp ứng các yêu cầu cơ cấu và hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm như thế nào.

Vận hành FSSC 22000 còn mang đến những lợi ích:

– Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lập kế hoạch và quản lý nội bộ thông qua việc áp dụng nhất quán giữa nhiều địa điểm/quốc tế;

Thúc đẩy việc xem xét và liên tục cải thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp;

Lợi ích của FSSC 22000 đối với doanh nghiệp:

– Thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho khách hàng;

– Nâng cao sự tham gia của người lao động, nâng cao nhận thức về rủi ro lương thực và khuyến khích an toàn thực phẩm;

– Cam kết liên tục cải thiện hệ thống an toàn thực phẩm và kết quả hoạt động.

Cấu trúc cơ bản của FSSC 22000

FSSC được xây dựng sử dụng tiêu chuẩn ISO 22000 là nền tảng, kết hợp với các yêu cầu chặt chẽ cung cấp một khuôn khổ cho việc quản lý hiệu quả trách nhiệm về chất lượng và An toàn Thực phẩm của bạn. FSSC 22000 là một cơ sở vững chắc mà hệ thống quản lý có thể xây dựng được. Đồng thời thì những yêu cầu của từng ngành công nghiệp thông qua các chương trình tiên quyết, cũng như các yêu cầu kèm theo của FSSC, tạo nên sự bao hàm cho tiêu chuẩn, nhưng vẫn linh hoạt và cởi mở để thực hiện (FSMS) đủ để đáp ứng các yêu cầu của nhà quản lý, các khách hàng kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

FSSC 22000 gồm các tiêu chuẩn sau:

+ ISO 22000:2018: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm;

+ PRPs: các chương trình tiên quyết theo cụ thể ngành (tiêu chuẩn ISO/TS 22002);

+ Các yêu cầu của FSSC 22000: Được xác định bởi các bên liên quan của FSSC.

Những thay đổi chính của FSSC 22000 phiên bản 5 và 5.1

Ngày 3 tháng 6 năm 2019, FSSC 22000 phiên bản 5 đã được ban hành. Lý do của việc thay đổi phiên bản này là tiêu chuẩn ISO 22000:2005 đã được thay thế bởi ISO 22000:2018 (ban hành ngày 19/6/2018).

Trong phiên bản 5 của FSSC 22000 có một phần quản lý chất lượng tùy chọn. Bao gồm tất cả các yếu tố có thể tích hợp của ISO 9001 vào chứng nhận FSSC 22000.

Những thay đổi chính của FSSC 22000 phiên bản 5

Bằng cách này, có thể kết hợp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm với chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Điều này có nghĩa nếu như tổ chức nào đã được chứng nhận ISO 9001. Tổ chức có thể sử dụng các thủ tục/quy trình đã viết của ISO 9001 cho các yêu cầu trong ISO 22000.

ISO 22000 là nền tảng cho FSSC 22000. Do đó, những thay đổi của FSSC 22000 phiên bản 5 tương ứng với các thay đổi trong ISO 22000:2018.

Tại hội nghị GFSI được tổ chức ở Seattle năm 2020, GFSI đã công bố Yêu cầu đo điểm chuẩn mới nhất phiên bản 2020.1, bao gồm các yêu cầu cụ thể đối với:

+ Chứng nhận nhiều địa điểm;

+ Thiết kế và phát triển sản phẩm;

+ Văn hóa an toàn thực phẩm.

Chính vì vậy ngày 3 tháng 11 năm 2020, tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5.1 đã được ban hành để đảm bảo tuân thủ những thay đổi này, chính thức áp dụng vào ngày 1/04/2021. Những nội dung được yêu cầu bổ sung cập nhật của tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5.1 bao gồm các yêu cầu về:

Những thay đổi chính của FSSC 22000 phiên bản 5.1

+ Quản lý dịch vụ và mua nguyên vật liệu;

+ Ghi nhãn sản phẩm;

+ Lưu trữ và bảo quản kho;

+ Kiểm soát mối nguy và các biện pháp phòng ngừa nhiễm chéo;

+ Xác nhận chương trình tiên quyết – PRP (Nhóm C, D, G, I & K);

+ Phát triển sản phẩm mới (Nhóm C, D, E, F, I & K);

+ Tình trạng sức khỏe (Nhóm D).

Tải về FSSC 22000 phiên bản 5.1 (Tiếng Anh) tại đây

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top