skip to Main Content

GFSI là gì? Chứng nhận an toàn thực phẩm toàn cầu theo GFSI

Do sự phức tạp và tính chất toàn cầu của chuỗi cung ứng thực phẩm ngày nay, nhiều nhà bán lẻ thực phẩm lớn trên thế giới đang bắt buộc chứng nhận nhà cung cấp đối với Chương trình sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI).

GFSI- Sáng kiến An toàn Thực phẩm toàn cầu

GFSI là gì?

GFSI là viết tắt của cụm từ Global Food Safety Initiative (Sáng kiến An toàn Thực phẩm toàn cầu), được ra đời vào năm 2000 và được điều phối bởi Diễn đàn Kinh doanh thực phẩm CIES. Diễn đàn này là một mạng lưới thực phẩm toàn cầu bao gồm khoảng 400 nhà bán lẻ và nhà sản xuất trên toàn thế giới.

GFSI là sự quy tụ của các chuyên gia về an toàn thực phẩm hàng đầu thế giới từ các khâu bán lẻ, thu gom, nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ liên kết trong chuỗi thực phẩm đến các chuyên gia trong các Tổ chức quốc tế, học viện, chính phủ nhằm mục đích đưa ra các mức chấp nhận cho các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, qua đó đảm bảo được sự an toàn và chất lượng cho các sản phẩm thực phẩm trên thị trường toàn cầu.

Mục tiêu của GFSI là gì?

1. Giảm rủi ro gây mất an toàn thực phẩm bằng cách cung cấp sự tương đồng và hội tụ các yêu cầu về Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm.

2. Giúp quản lý chi phí hệ thống thực phẩm toàn cầu và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất.

3. Hỗ trợ phát triển khả năng và năng lực trong lĩnh vực an toàn thực phẩm để tạo ra một hệ thống thực phẩm toàn cầu an toàn và hiệu quả.

Các hoạt động chính của GFSI?

Các hoạt động chính trong GFSI bao gồm định nghĩa về các yêu cầu an toàn thực phẩm đối với các chương trình an toàn thực phẩm thông qua quy trình đo điểm chuẩn. Quá trình này dẫn đến công nhận các chương trình an toàn thực phẩm hiện có và tăng cường sự chấp nhận, thực hiện chứng nhận trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.

Ngoài ra GFSI còn mở rộng các yêu cầu để bao quát tất cả các phạm vi của chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu “từ trang trại đến bàn ăn”. Các hoạt động khác bao gồm xây dựng chương trình nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc kém phát triển để tạo điều kiện tiếp cận thị trường địa phương và tập trung và năng lực kiểm tra an toàn thực phẩm.

Mỗi tiêu chuẩn GFSI đánh giá hiệu quả ba điều:

– Nhà cung cấp có nói họ làm gì không ?

– Liệu nhà cung cấp có làm những gì họ nói không?

– Nhà cung cấp có theo dõi họ làm những gì họ nói không?

Kết hợp tất cả các yếu tố này lại với nhau, đánh giá GFSI đảm bảo rằng nhà cung cấp đang sản xuất thực phẩm an toàn.

Các tiêu chuẩn được GFSI công nhận?

+ BRCGS- British Retailer Consortium Global Standards

+ CanadaGAP-CANADA Good Agricultural Practice

+ FSSC 22000-Food Safety System Certification 22000

+ GAA-Global Aquaculture Alliance Seafood

+ GRMS-Global Red Meat Standard

+ GLOBALGAP-GLOBAL Good Agricultural Practice

+ IFS- International Featured Standard

+ JFSM-Japan Food Safety Management Association

+ ASIAGAP-Asia Good Agricultural Practice

+ PrimusGFS-Global Food Safety

+ SQF-Safe Quality Food

Các tiêu chuẩn được GFSI công nhận
5/5 - (45 bình chọn)
Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top