skip to Main Content

Quy định về ghi nhãn thực phẩm và hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng

Thông tin về sản phẩm là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là với các sản phẩm thực phẩm. Một trong những kênh mà người tiêu dùng có thể tiếp cận được và tự bảo vệ mình là đọc Nhãn hàng hóa được ghi trên sản phẩm. Mặc dù các quy định về nhãn hàng hóa đã được luật hóa, nhưng khi đưa vào thực tiễn vẫn có những khó khăn khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều lúng túng. Nhằm giúp Quý doanh nghiệp nắm rõ các yêu cầu về nội dung ghi nhãn để tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, ISOQ hướng dẫn chi tiết nội dung và yêu cầu bắt buộc thể hiện nội dung trên nhãn thực phẩm.

Cơ sở pháp lý

Luật an toàn thực phẩm 2010

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Một số khái niệm về nhãn hàng hóa

Theo Nghị định 43/2017 NĐ-CP:

– Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa;

– Ghi nhãn hàng hóa là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hóa lên nhãn hàng hóa để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng; để nhà sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng bá cho hàng hóa của mình và để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát;

– Bao bì thương phẩm của hàng hóa là bao bì chứa đựng hàng hóa và lưu thông cùng với hàng hóa; bao bì thương phẩm của hàng hóa gồm hai loại: Bao bì trực tiếp và bao bì ngoài:

+ Bao bì trực tiếp là bao bì chứa đựng hàng hóa, tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa, tạo ra hình khối hoặc bọc kín theo hình khối của hàng hóa;

+ Bao bì ngoài là bao bì dùng để bao gói một hoặc một số đơn vị hàng hóa có bao bì trực tiếp;

Một số quy định về ghi nhãn hàng hóa thực phẩm

Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa

– Những nội dung bắt buộc thể hiện ở nhãn phải được thể hiện bằng Tiếng Việt.

– Hàng hóa được sản xuất, lưu thông trong nước, ngoài việc có quy định ghi nhãn sản phẩm bằng Tiếng Việt thì nội dung thể hiện ở nhãn có thể được ghi bằng ngôn ngữ khác. Và nội dung ghi bằng ngôn ngữ khác phải tương ứng với nội dung Tiếng Việt. Kích thước chữ được ghi bằng ngôn ngữ khác không được lớn hơn kích thước chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt.

– Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt cần phải có nhãn phụ thể hiện nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

Nội dung bắt buộc ghi nhãn thực phẩm

– Lương thực:

+ Định lượng;

+ Ngày sản xuất;

+ Hạn sử dụng;

+ Thông tin cảnh báo (nếu có)

– Thực phẩm:

+ Định lượng;

+ Ngày sản xuất;

+ Hạn sử dụng

+ Thành phần hoặc thành phần định lượng;

+ Thông tin, cảnh báo;

+ Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

– Thực phẩm bảo vệ sức khỏe:

+ Định lượng;

+ Ngày sản xuất;

+ Hạn sử dụng;

+ Thành phần, thành phần định lượng hay giá trị dinh dưỡng;

+ Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn bảo quản;

+ Công bố khuyến cáo về nguy cơ (nếu có);

+ Ghi cụm từ: “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”;

+ Ghi cụm từ: “Thực phẩm này không phải là thuốc, và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

– Rượu:

+ Định lượng;

+ Hàm lượng etanol;

+ Hạn sử dụng (nếu có);

+ Hướng dẫn bảo quản (đối với rượu vang);

+ Thông tin cảnh báo (nếu có);

+ Mã nhận diện lô (nếu có).

Tên thực phẩm

– Phải đặt ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trên nhãn sản phẩm hàng hóa.

– Chữ viết tên hàng hóa là chữ có kích thước lớn nhất so với nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa.

– Tên hàng hóa phải ghi trên nhãn do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa tự đặt.

– Tên hàng hóa không được gây hiểu sai lệch về bản chất, công dụng và những thành phần của hàng hóa.

– Trường hợp tên của thành phần được dùng làm tên hay một phần của tên hàng hóa thì thành phần đó buộc phải ghi định lượng.

Ghi thành phần, thành phần định lượng

– Ghi thành phần là ghi tên nguyên liệu kể cả các chất phụ gia dùng để sản xuất ra sản thực phẩm và tồn tại trong thành phẩm kể cả các trường hợp hình thức nguyên liệu đã bị thay đổi

– Trường hợp tên thành phần được ghi trên nhãn thực phẩm để gây sự chú ý đối với thực phẩm thì thành phần đó buộc phải ghi định lượng.

– Đối với thực phẩm phải ghi thành phần theo thứ tự từ cao đến thấp về khối lượng.

– Đối với thực phẩm ghi giá trị dinh dưỡng thì cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa thể hiện giá trị dinh dưỡng trên nhãn hàng hóa bảo đảm thể hiện được khoảng giá trị dinh dưỡng tuân thủ quy định pháp luật có liên quan và tiêu chuẩn công bố được áp dụng. Trường hợp thể hiện một giá trị cụ thể thì cần ghi giá trị trung bình của khoảng giá trị dinh dưỡng.

– Đối với thực phẩm thủy sản nếu cần bổ sung nguyên liệu khác, chất phụ gia thực phẩm thì ghi thêm thành phần định lượng của nguyên liệu khác và phụ gia thực phẩm tương ứng.

Ngày sản xuất, hạn sử dụng

Ngày sản xuất, hạn sử dụng thực phẩm ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm dương lịch. Trường hợp ghi theo thứ tự khác phải có chú thích thứ tự đó bằng tiếng Việt.

Đối với thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, ngày sản xuất là ngày cấp đông lần đầu tiên của sản phẩm . Hạn sử dụng là ngày được nhà sản xuất tại nước sản xuất ghi ở trên bao bì hàng hóa xuất khẩu.

Các nội dung khác

– Ngoài ra, Nghị định 43/2017/NĐ-CP còn có một số quy định khác như Vị trí, Kích thước, Màu sắc… Quý khách có thể tải về Nghị định 43/2017/NĐ-CP để tìm hiểu kỹ hơn bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Tải về Nghị định 43/2017/NĐ-CP

– Trên cơ sở các quy định về ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP, Chính phủ cũng có các quy định về hành vi bị coi là vi phạm về nhãn hàng hóa trong Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ngoài việc áp dụng hình thức phạt cảnh cáo và phạt tiền, Nghị định 119 cũng quy định về biện pháp khắc phục hậu quả, gồm: Buộc ghi lại nhãn hàng hóa theo đúng quy định; buộc thu hồi hàng hóa vi phạm về nhãn đang lưu thông trên thị trường; buộc tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm…

Hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng

Việc ghi nhãn dinh dưỡng chưa phải hoạt động bắt buộc với các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, ghi nhãn dinh dưỡng công bố minh bạch về thành phần dinh dưỡng giúp người tiêu dùng hiểu được thành phần của thực phẩm, thiết lập hệ thống phân loại thực phẩm để xác định các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe, đồng thời hạn chế về tiếp thị các thực phẩm không có lợi cho sức khoẻ.

Ở Việt Nam hiện đang áp dụng TCVN 7088:2015 về Hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng. Tiêu chuẩn này áp dụng để ghi nhãn dinh dưỡng cho tất cả các loại thực phẩm. Đối với thực phẩm dùng cho mục đích ăn kiêng đặc biệt, có thể có thêm các điều khoản quy định cụ thể, chi tiết hơn.

Quý khách có thể tài về TCVN 7088:2015 tại đây

Tổng kết

Trên đây là những quy định về ghi nhãn hàng hóa thực phẩm mà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm cần nắm rõ để công đoạn chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, công bố thực phẩm gặp nhiều thuận lợi.

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu gì trong việc công bố thực phẩm, chứng nhận ISO 22000, chứng nhận HACCP… Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0779.31.37.39, email: info@isoq.vn hoặc để lại thông tin bằng cách click vào nút Đăng ký dịch vụ dưới đây để được hỗ trợ.

5/5 - (34 bình chọn)
Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top