skip to Main Content

Tỉnh Quảng Nam hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; Chứng nhận Hợp chuẩn, Hợp quy; Công bố Tiêu chuẩn cơ sở

Hỗ trợ miễn phí Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, Chứng nhận Hợp chuẩn; Chứng nhận Hợp quy; Công bố Tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Nam theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND của UBND tỉnh

Quang cảnh hội nghị triển khai Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam
Quang cảnh hội nghị triển khai Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam

Nhằm giúp các Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp cận với Chương trình Năng suất chất lượng của địa phương, ISOQ Việt Nam trích dẫn một số điểm chính được nêu trong Nghị Quyết số 02/2019/NQ-HĐND của UBND tỉnh Quảng Nam.

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND của UBND Tỉnh Quảng Nam Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các tổ chức (doanh nghiệp, công ty,…), cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các sản phẩm, dịch vụ… phát triển thị trường KH&CN trong nước và quốc tế, giai đoạn 2019-2025.

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức (doanh nghiệp, công ty,…), cá nhân có thực hiện các hoạt động nêu trên (chỉ trừ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Trong đó, cụ thể Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan, tổ chức (doanh nghiệp, công ty,…), cá nhân thực hiện một trong các nội dung sau:

  1. “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến”: Cơ sở đã xây dựng, áp dụng và đã được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng;

  2. “Đánh giá hợp chuẩn, hợp quy”: Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy;

  3. “Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở”: Tiêu chuẩn cơ sở được chính tổ chức, cá nhân công bố phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (đối với sản phẩm, dịch vụ chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng);

  4. “Áp dụng công cụ nâng cao năng suất chất lượng”: Cơ sở đã áp dụng công cụ năng suất chất lượng và có Giấy chứng nhận do tổ chức có chức năng chứng nhận cấp.

Nội dung và định mức kinh phí hỗ trợ:

  1. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: Tối đa 50 triệu đồng/01 hệ thống và không quá 03 hệ thống/cơ sở;

  2. Đánh giá hợp chuẩn, hợp quy: Tối đa 15 triệu đồng/sản phẩm và không quá 08 sản phẩm/cơ sở;

  3. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở: Tối đa 10 triệu đồng/tiêu chuẩn và không quá 05 tiêu chuẩn cơ sở/cơ sở;

  4. Áp dụng các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng: Tối đa 40 triệu đồng/ công cụ và không quá 03 công cụ/cơ sở;

Nội dung chi tiết của Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND của UBND tỉnh Quảng Nam, quý anh chị có thể xem thêm bằng cách click vào đây.

Như vậy, điều kiện để nhận được các gói hỗ trợ này là các Doanh nghiệp phải được đánh giá và cấp giấy chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận như ISOQ Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc hỗ trợ này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ các văn phòng giao dịch của ISOQ Việt Nam trên toàn quốc hoặc gọi số Tổng đài Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng ISOQ Việt Nam: 02366.288.799/ 0779.31.37.39.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top