skip to Main Content

Vì sao nên có chứng chỉ ISO 9001 khi tham gia đấu thầu?

Hiện nay, trong lĩnh vực đấu thầu, đặc biệt là trong mảng xây lắp, ngày càng canh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp tham gia đấu thầu cần phải áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp. Một trong những biện pháp cần phải duy trì thường xuyên và tăng cường là áp dụng các tiêu chuẩn sản phẩm và tiêu chuẩn quản lý theo chuẩn quốc tế công nhận, trong đó tiêu chuẩn ISO 9001 được xem là tiêu chuẩn tối thiểu, là tiền đề đáp ứng các yêu cầu, tạo lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu.

Có bắt buộc phải có chứng chỉ ISO 9001 khi tham gia đấu thầu?

Nghị định 63/2014/NĐ-CP, điều 12. Lập hồ sơ mời thầu:
4. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp bao gồm:
b) Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
…..Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung về khả năng đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ thiết kế, tiên lượng mời thầu, uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yêu cầu khác nêu trong hồ sơ mời thầu. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập hồ sơ mời thầu phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;
Trừ những trường hợp do tính chất của gói thầu mà hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu, trong hồ sơ mời thầu cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu.
- Tiến độ thi công;
- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;
- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;
- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;
- Các yếu tố cần thiết khác.

Như vậy, tuy không đề cập trực tiếp, nhưng ở mục “Các yếu tố cần thiết khác”, các chủ thầu thường đưa thêm yêu cầu là các nhà thầu xây lắp phải được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.

Vì sao lại thường có thêm yêu cầu về chứng nhận ISO 9001:2015?

Bởi vì khi nhà thầu có được chứng nhận ISO 9001:2015 thì có nghĩa là:

– Đã xây dựng và vận hành một hệ thống quản lý chất lượng ở mọi cấp, bộ phận trong toàn công ty theo một tiêu chuẩn được quốc tế thừa nhận.

– Việc thi công xây lắp đảm bảo chất lượng theo hoạch định và đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhờ việc kiểm soát chặt chẽ các yếu tổ ảnh hướng;

– Nhận biết và kiểm soát được các rủi ro trong quá trình thi công xây lắp như tai nạn lao động, chậm trễ tiến độ, chất lượng vật tư không đạt…

– Xác định và tuân thủ đầy đủ các văn bản pháp quy liên quan tới lĩnh vực thi công xây lắp;

– Cải thiện và nâng cao hiệu quả quản lý thông qua các hoạt động cải tiến liên tục;

– Luôn đặt yêu cầu của chủ đầu tư làm trọng tâm để ngày càng nâng cao hơn sự thỏa mãn của họ;

– Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu đã được đánh giá bởi một tổ chức chứng nhận độc lập (được chỉ định bởi Bộ Khoa học công nghệ), do vậy sẽ giúp tăng niềm tin đối với chủ thầu.

Với những lí do trên, giấy chứng nhận ISO 9001:2015 sẽ là một yếu tố cần thiết để chủ thầu có thể đánh giá năng lực thật sự của các nhà thầu thi công xây lắp.

Hiện nay, ISOQ Việt Nam là một trong những đơn vị thực hiện đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 cho rất nhiều đơn vị thi công xây lắp trên cả nước. Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu về dịch vụ chứng nhận ISO 9001:2015, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0779.31.37.39, email: info@isoq.vn hoặc để lại thông tin bằng cách click vào nút Đăng ký dịch vụ dưới đây để được hỗ trợ.

5/5 - (12 bình chọn)
Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top