skip to Main Content

ISO 14001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường, mà một tổ chức có thể sử dụng làm cơ sở để nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình. Tiêu chuẩn này nhằm sử dụng cho một tổ chức mong muốn quản lý các trách nhiệm về môi trường của mình một cách có hệ thống, đóng góp cho trụ cột môi trường phát triển bền vững

Vì sao chọn IsoQ VietNam

– Với đội ngũ chuyên gia đa ngành, đa lĩnh vực; IsoQ VietNam luôn lựa chọn những chuyên gia tư vấn/ chuyên gia kỹ thuật có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực yêu cầu;

– Hỗ trợ đánh giá nội bộ và cải tiến 3 năm kể từ khi đạt giấy chứng nhận;

– IsoQ VietNam luôn để khách hàng làm chủ thời gian, có thể làm ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật để phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp;

– IsoQ VietNam luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp về nhân sự, tài liệu, mẫu biểu, tích hợp hệ thống, nâng cấp phiên bản.

Lợi ích áp dụng ISO 14001:2015

– Tiết kiệm chi phí về rác thải, tái chế và tiêu thụ.

– Giảm thiểu các rủi ro và các nghĩa vụ pháp lý phát sinh, và từ đó có thể giảm chi phí bảo hiểm.

– Nâng cao thương hiệu, tạo ưu thế hơn các đối thủ khi thầu các dự án kinh doanh mới.

– Minh chứng về cam kết trách nhiệm với môi trường của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình xin cấp các loại giấy phép.

Quy trình tư vấn ISO 14001:2015 của IsoQ VietNam

Tư vấn ISO 14001:2015

1. Tuyên bố áp dụng ISO 14001:2015

– Lãnh đạo tuyên bố, truyền thông nội bộ/ bên ngoài về việc cam kết áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015;

IsoQ VietNam thành lập Ban tư vấn ISO 14001:2015 gồm các thành viên có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn phù hợp so với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp (gọi tắt là “Ban tư vấn ISO 14001:2015”).

2. Bổ nhiệm đại điện lãnh đạo về môi trường – EMR, thành lập ban ISO và đội ứng phó tình trạng khẩn cấp

– Doanh nghiệp bổ nhiệm đại diện lãnh đạo về môi trường- EMR- thành viên có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi duy trì HTQLMT theo ISO 14001:2015;

– Thành lập ban ISO – có trách nhiệm soạn thảo tài liệu và đánh giá nội bộ để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc áp dụng ISO 14001:2015 tại doanh nghiệp;

– Thành lập đội ứng phó tình trạng khẩn cấp để ứng phó các tình trạng khẩn cấp như: cháy nổ, tràn hóa chất, …

3. Khảo sát thực trạng doanh nghiệp

– “Ban tư vấn ISO 14001:2015” sẽ khảo sát thực trạng của doanh nghiệp so với yêu cầu tiêu chuẩn.

– Hoạch định tư vấn mô hình và xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết.

4. Đào tạo nhận thức & viết tài liệu

– “Ban tư vấn ISO 14001:2015” tiến hành đào tạo tổng quan chung về tiêu chuẩn, hướng dẫn áp dụng và phương pháp viết hệ thống tài liệu phù hợp ISO 14001:2015 cho các thành viên liên quan đến việc xây dựng tài liệu hệ thống.

5. Lập kế hoạch chi tiết

– “Ban tư vấn ISO 14001:2015” tiến hành xây dựng, trao đổi và thống nhất với doanh nghiệp về kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý môi trường tại doanh nghiệp.

6. Soạn thảo hệ thống tài liệu

– Ban ISO phân công thành viên soạn thảo và soát xét tài liệu;

– “Ban tư vấn ISO 14001:2015” sẽ hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc trong quá trình soạn thảo tài liệu.

7. Đo đạc thông số môi trường

– “Ban tư vấn ISO 14001:2015” xem xét các báo cáo ĐTM, xác nhận các yêu cầu của pháp luật về môi trường trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp;

– Tiến hành đo đạc bổ sung (nếu cần) để nắm rõ hơn thực trạng tác động môi trường của doanh nghiệp so với luật định.

8. Điều chỉnh cơ sở hạ tầng, thiết lập hệ thống (công nghệ) xử lý (nếu cần thiết)

– Căn cứ tình hình thực tế, “Ban tư vấn ISO 14001:2015” đề xuất việc điều chỉnh cơ sở hạ tầng (nếu cần thiết) và các hệ thống (công nghệ) xử lý ô nhiễm môi trường để phù hợp với các yêu cầu luật định.

9. Xem xét hệ thống tài liệu

– “Ban tư vấn ISO 14001:2015” sẽ hướng dẫn, cùng doanh nghiệp xem xét hệ thống tài liệu, tiến hành ban hành để áp dụng hoặc điều chỉnh (nếu chưa hợp lý).

10. Áp dụng

– “Ban tư vấn ISO 14001:2015” sẽ hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng những tài liệu ban hành.

11. Đào tạo đánh giá nội bộ

– “Ban tư vấn ISO 14001:2015” tiến hành đào tạo Ban ISO và các thành viên liên quan kiến thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 19011.

12. Đánh giá nội bộ lần 1

– “Ban tư vấn ISO 14001:2015” hướng dẫn, tham gia cùng Ban ISO tiến hành đánh giá nội bộ lần 1 để xem xét thực trạng áp dụng hệ thống tài liệu đã ban hành và qua đó nâng cao kỹ năng đánh giá cho những đánh giá viên nội bộ.

13. Khắc phục

– “Ban tư vấn ISO 14001:2015” sẽ hướng dẫn khắc phục các điểm không phù hợp trong cuộc đánh giá nội bộ tại doanh nghiệp.

14. Xem xét của lãnh đạo

– “Ban tư vấn ISO 14001:2015” hướng dẫn, tham gia cùng ban lãnh đạo doanh nghiệp xem xét tình hình và tính hiệu lực của việc áp dụng hệ thống tài liệu và tiến hành lựa chọn tổ chức chứng nhận hệ thống.

15. Đăng ký chứng nhận

– “Ban tư vấn ISO 14001:2015” cùng doanh nghiệp thống nhất ngày đánh giá chứng nhận và tiến hành gửi đơn Đăng ký chứng nhận.

16. Đánh giá chứng nhận

– Sau khi thống nhất chương trình đánh giá, tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá sự phù hợp của hệ thống tài liệu so với ISO 14001:2015 và tính hiệu lực của hệ thống tại doanh nghiệp.

17. Khắc phục

– “Ban tư vấn ISO 14001:2015” sẽ hướng dẫn và tham gia cùng doanh nghiệp Khắc phục những điểm không phù hợp (nếu có) trong đợt đánh giá chứng nhận.

18. Nhận giấy chứng nhận

– Doanh nghiệp giấy chứng nhận ISO 14001 từ tổ chức chứng nhận.

– “Ban tư vấn ISO 14001:2015” sẵn sàng hỗ trợ quý doanh nghiệp trong việc vận hành và nâng cao tính hiệu lực của hệ thống.

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn đa ngành, đa lĩnh vực, được đào tạo chuyên sâu; chúng tôi luôn thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng BẰNG năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

IsoQ tự hào là đơn vị tư vấn ISO 14001:2015 đáng tin cậy của các đối tác, tổ chức và doanh nghiệp.

Lưu ý: ISOQ Việt Nam không cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp tương ứng với lĩnh vực ISOQ Việt Nam được khách hàng lựa chọn là đơn vị tư vấn.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top