skip to Main Content

Nghị định 62/2016/NĐ-CP

Nghị định số 62/2016/NĐ-CP quy định các LAS-XD phải tiến hành đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Ban hành Nghị định 62/2016/NĐ-CP

Ngày 01/7/2016 Chính Phủ ban hành nghị định số 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Theo đó, trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ban hành Nghị định, tổ chức có quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải tiến hành đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Điều kiện năng lực các PTN chuyên ngành xây dựng theo Nghị định 62/2016/NĐ-CP

a) Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Đáp ứng các yêu cầu chung của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 và đáp ứng các yêu cầu cụ thể phù hợp với các chỉ tiêu thí nghiệm đăng ký;

c) Người quản lý trực tiếp hoạt động thí nghiệm chuyển ngành xây dựng phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với một trong các lĩnh vực thí nghiệm của tổ chức;

d) Có thí nghiệm viên phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp cho mỗi lĩnh vực thí nghiệm.

(Khoản 2, điều 5 Nghị định 62/2016/NĐ-CP)

Trong đó, việc xây dựng và áp dụng ISO/IEC 17025:2005 phải có tiến trình thực hiện lâu dài. Vì vậy, các tổ chức hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) cần phải nhanh chóng xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

IsoQ Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn ISO/IEC 17025:2005 và ISO/IEC 17025:2017, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép theo Nghị định 62/2016/NĐ-CP.

ISO/IEC 17025:2005

Nội dung đầy đủ Nghị định 62/2016/NĐ-CP


Tải xuống Nghị định 62/2016/NĐ-CP

Liên hệ isoQ để được tư vấn miễn phí.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top