skip to Main Content

TCVN 11041-6:2018 Chè hữu cơ

Ngày 26/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3965/QĐ-BKHCN về việc công bố TCVN 11041-6:2018 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 6: Chè hữu cơ

TCVN 11041-6:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 6: Chè hữu cơ

Chè hữu cơ là gì

Chè hữu cơ là loại chè đã được canh tác theo quy trình nông nghiệp hữu cơ. Quy trình này không sử dụng các chất hóa học như phân hóa học, thuốc trừ sâu hay thuốc trừ cỏ

Nội dung TCVN 11041-6:2018

Tải về TCVN 11041-6:2018

Quy trình chứng nhận chè hữu cơ

chứng nhận chè hữu cơ

 Liên hệ isoQ để được tư vấn miễn phí

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top