skip to Main Content

TCVN 11041-8:2018 Tôm hữu cơ

Ngày 26/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3965/QĐ-BKHCN về việc công bố TCVN 11041-8:2018 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 8: Tôm hữu cơ

TCVN 11041-8:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 8: Tôm hữu cơ

Nuôi tôm hữu cơ là gì

Nuôi tôm hữu cơ là hình thức nuôi gần với tự nhiên, không sử dụng các chất hóa học, không sử dụng các sản phẩm biến đổi gen, các sản phẩm tạo ra từ công nghệ gen, áp dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ hệ sinh thái, gìn giữ đa dạng sinh học, hạn chế tối đa tác động gây ô nhiễm và mất an toàn từ các hoạt động nuôi trồng tới con người và môi trường.

Nuôi tôm hữu cơ cần tuân thủ các yêu cầu về: Nước, Giống, Thức ăn, Phòng trị bệnh, Thu hoạch và vận chuyển sau thu hoạch, Hồ sơ và ghi chép

Nội dung TCVN 11041-8:2018

Tải về TCVN 11041-8:2018

Quy trình chứng nhận Tôm hữu cơ

chứng nhận Tôm hữu cơ

 

Liên hệ isoQ để được tư vấn miễn phí

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top