skip to Main Content

Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi

Ngày 30/6/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT về việc ban hành Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi – hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT
Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi

Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, có một số điểm mới và điều khoản chuyển tiếp, cụ thể như sau:

Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT đưa ra một số điểm mới được sửa đổi so với QCVN 01-190:2020/BNNPTNT

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm được lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật Việt Nam về thực phẩm nhưng được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại quy chuẩn này.

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi trước khi lưu thông trên thị trường phải được công bố hợp quy và có dấu hợp quy.

Đối với thức ăn truyền thống, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật bỏ quy định về hàm lượng tối đa cho phép của các chỉ tiêu Samonella, Asen tổng số, Cadimi, Chì, Thủy ngân.

Đối với loại thức ăn là Premix bỏ quy định về hàm lượng tối đa cho phép của chỉ tiêu Salmonella.

Thay đổi về một số các từ, cụm từ: Sử dụng cụm từ “Salmonella spp” thay cho “Salmonella”; Dùng cụm từ “nhỏ hơn 10 CPU/g hoặc nhỏ hơn 10 CPU/ml” thay cho cụm từ “không có trong 1,0g” với chỉ tiêu E. coli; Cụm từ “không có trong 25g hoặc không có trong 25 g mẫu” được thay thế bằng “không có trong 25 g hoặc không có trong 25 ml”; Thay thế FeCO­3 bằng FeSO4.

Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT đưa ra quy định điều khoản chuyển tiếp

Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản đã được đánh giá sự phù hợp theo QCVN 01-190:2020/BNNPTNT trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phải thực hiện lại đánh giá sự phù hợp khi đăng ký công bố hợp quy nhưng phải thực hiện đánh giá giám sát theo quy định của QCVN 01-190:2020/BNNPTNT và Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT.

Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản đã được đăng ký công bố hợp quy theo QCVN 01-190:2020/BNNPTNT trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phải thực hiện lại đăng ký công bố hợp quy nhưng phải thực hiện đánh giá giám sát theo quy định của QCVN 01-190:2020/BNNPTNT và Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT.

Tổ chức đã đăng ký hoạt động chứng nhận hợp quy hoặc đã được chỉ định chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản theo QCVN 01-190:2020/BNNPTNT được thực hiện chứng nhận theo Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT đến khi hết hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận hoặc quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận.

Sản phẩm thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước quy định tại QCVN 01-190:2020/BNNPTNT đã được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sản xuất trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 mà chưa công bố hợp quy được phép lưu thông trên thị trường đến hết thời hạn sử dụng của sản phẩm.

Sản phẩm thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước quy định tại QCVN 01-190:2020/BNNPTNT đã được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sản xuất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 phải công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Xem thêm: Dịch vụ chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Nội dung Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT kèm Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT

Tải về Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT kèm Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT tại đây

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu về dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0779.31.37.39, email: info@isoq.vn hoặc để lại thông tin bằng cách click vào nút Đăng ký dịch vụ dưới đây để được hỗ trợ.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top