skip to Main Content

Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Bản chất sự ban hành Thông tư 02 là do Nghị định 107/2016/NĐ-CP được ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2016 nên các Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và thông tư 09/2009/TT-BKHCN sẽ không còn hiệu lực. Do đó, Thông tư 02 về cơ bản không có nhiều điều chỉnh so với Thông tư 28.

Chi tiết về các thay đổi xem file đính kèm.

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (ASTM, JIS, BS, EN, DIN, SAE, TCVN, …);  hợp quy (Vật liệu xây dựng; Thực phẩm; Thức ăn chăn nuôi; Phân bón; Thuốc BVTV; …); dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận và các dịch vụ tư vấn pháp lý khác.

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận hợp chuẩn giàn giáo thép

Quy trình công bố hợp chuẩn

Công bố hợp chuẩn

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top