skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn là gì?

Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. (Khoản 6, điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật).

Lợi ích chứng nhận hợp chuẩn?

– Tăng sự khách quan, độc lập trong đánh giá sản phẩm, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm;

– Tăng uy tín sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường;

– Theo yêu cầu của các nhà thầu, của khách hàng;

– Tiêu chuẩn sử dụng để chứng nhận đa dạng, có thể là tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, BS, EN, SAE, …) hay các tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, …) tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa.

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn của ISOQ VietNam

Chứng nhận hợp chuẩn

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu

– Khi khách hàng có nhu cầu, nhân viên kinh doanh trao đổi về thông tin về sản phẩm, thủ tục chứng nhận sản phẩm, báo giá, thực hiện ký kết hợp đồng.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký

– Hướng dẫn khách hàng nộp đơn đăng ký.

Bước 3: Xem xét trước đánh giá

– Thành lập Hội đồng thẩm xét;

– Xem xét Đăng ký chứng nhận, tài liệu của khách hàng;

– Thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá

Bước 4: Đánh giá chứng nhận

– Đánh giá hệ thống tài liệu và việc áp dụng chúng vào quá trình sản xuất;

– Lấy mẫu điển hình tại doanh nghiệp.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá: Hội đồng thẩm xét xem xét các hồ sơ chứng nhận

– Đơn đăng ký;

-Hệ thống tài liệu khách hàng;

– Hồ sơ đánh giá chứng nhận;

– Kết quả thử nghiệm mẫu điển hình.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận

– Kết thúc quá trình đánh giá, khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận có thời hạn 3 năm.

Bước 7: Giám sát định kỳ

– Trong thời gian hiệu lực GCN, khách hàng phải chịu sự đánh giá giám sát định kỳ với chu kỳ không quá 12 tháng/lần.

Bước 8: Chứng nhận lại

– Khách hàng có nhu cầu chứng nhận lại khi GCN hết hiệu lực 3 năm, thực hiện đánh giá lại như Bước 3.

ISOQ cung cấp dịch vụ chứng nhận chuẩn các sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài ( JIS, ASTM, BS, EN,GB/T, SAE…) hay tiêu chuẩn quốc tế (ISO/IEC …) và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.

ISOQ VietNam tự hào là đơn vị chứng nhận hợp chuẩn đáng tin cậy của các đối tác, tổ chức và doanh nghiệp.

Dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn của ISOQ Việt Nam


ISOQ cung cấp dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chứng nhận hợp chuẩn Cửa: cửa sổ, cửa đi (cửa nhựa upvc, cửa gỗ, cửa kim loại)

Chứng nhận hợp chuẩn Tro xỉ: tro bay, tro đáy

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch: gạch bê tông, gạch Terrazzo, gạch xi măng lát nền

Chứng nhận sản phẩm Đèn điện/Thiết bị chiếu sáng

Chứng nhận sản phẩm Gỗ, Ván

Chứng nhận sản phẩm Sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe

Chứng nhận sản phẩm Vi sinh, chế phẩm vi sinh, phân bón vi sinh

Chứng nhận sản phẩm Thiết bị vệ sinh, Sứ vệ sinh, Vòi nước vệ sinh

Chứng nhận sản phẩm Gạch, đá ốp lát

Chứng nhận sản phẩm Kính xây dựng

Chứng nhận sản phẩm Vật liệu xây

Chứng nhận sản phẩm Cốt liệu cho bê tông và vữa

Chứng nhận sản phẩm Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

Chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp

Chứng nhận sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm

Chứng nhận sản phẩm Cấu kiện bê tông đúc sẵn

Chứng nhận sản phẩm Thép

Chứng nhận sản phẩm Gường tầng, Gường gấp

Chứng nhận sản phẩm Thủy tinh

Chứng nhận sản phẩm Nhựa đường

Chứng nhận sản phẩm thức ăn thủy sản


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top