skip to Main Content

Mua tiêu chuẩn ở đâu?

Hiện tại, rất nhiều đơn vị thắc mắc mua TCVN ở đâu? Mua tiêu chuẩn ở đâu?, IsoQ Việt Nam xin chia sẻ một số lựa chọn. Đối với các tiêu chuẩn cần sự chính xác tuyệt đối, phục vụ…

Xem chi tiết

Lợi ích của áp dụng và chứng nhận ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đã được chứng minh để làm cho chủ doanh nghiệp và người quản lý cảm thấy kiểm soát nhiều hơn và đảm bảo mọi người trong tổ chức hiểu rõ về những gì họ làm, đồng thời có khả năng và thẩm quyền giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Xem chi tiết
Back To Top