skip to Main Content

Thời hạn phải chuyển đổi sang phiên bản ISO 22000:2018

Khi nào các doanh nghiệp phải chuyển đổi sang phiên bản ISO 22000:2018?

Thời hạn chuyển đổi ISO 22000:2018
Thời hạn chuyển đổi ISO 22000:2018

Phiên bản ISO 22000:2018 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) chính thức ban hành vào ngày 19/06/2018, thay thế cho phiên bản ISO 22000:2005. Theo quy định của Tổ chức ISO, thời hạn để chuyển đổi từ phiên bản cũ sang phiên bản mới là 3 năm. Có nghĩa là thời hạn cuối cùng để chuyển đổi sang phiên bản ISO 22000:2018 là ngày 19/06/2021.

Như vậy, sau ngày 19/06/2021, tất cả các Giấy chứng nhận ISO 22000:2005 đều không còn hiệu lực. Vì vậy, các doanh nghiệp trong chuỗi thực phẩm đã được chứng nhận ISO 22000:2005, cần liên hệ các tổ chức chứng nhận để được hỗ trợ và đánh giá cấp chứng nhận theo phiên bản ISO 22000:2018.

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu về hỗ trợ về việc nâng cấp, chứng nhận ISO 22000:2018, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline/zalo: 0779.31.37.39, email: info@isoq.vn

Xem thêm: Chứng nhận ISO 22000:2018

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top