skip to Main Content

Bắt buộc áp dụng ISO 9001

Bắt buộc áp dụng, chứng nhận ISO 9001? Căn cứ Điều 23 Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Hỏi: Việc áp dụng, chứng nhận ISO 9001 có bắt buộc hay không?

Đáp: 

ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

Căn cứ Điều 23 Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện.

Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.

Như vậy, việc áp dụng và chứng nhận ISO 9001 đối với các lĩnh vực không thuộc phạm vi quy định tại các quy phạm pháp luật là không bắt buột.

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top