skip to Main Content

Các loại phân bón không cần khảo nghiệm

Hỏi: Việc khảo nghiệm phân bón là bắt buộc? Các loại phân bón không cần khảo nghiệm

các loại phân bón không cần khảo nghiệm

Thông thường, các sản phẩm công nhận lưu hành lần đầu phải thực hiện hoạt động khảo nghiệm diện rộng/ diện hẹp để đánh giá hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế, … của phân bón.

Việc khảo nghiệm phân bón là bắt buột đối với các sản phẩm phân bón chưa được công nhận lưu hành.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 điểm a điều 13 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP Về quản lý phân bón, các sản phẩm sau đây không cần thực hiện hoạt động khảo nghiệm:

1. Phân bón hữu cơ và phân bón hữu cơ truyền thống sử dụng bón rễ;

Phân bón hữu cơ truyền thống là phân bón có nguồn gốc từ chất thải động vật, phụ phẩm cây trồng, các loại thực vật hoặc chất thải hữu cơ sinh hoạt khác được chế biến theo phương pháp ủ truyền thống.

Phân bón hữu cơ là phân bón trong thành phần chất chính chỉ có chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ nguyên liệu hữu cơ;

Ví dụ các loại phân hữu cơ không cần khảo nghiệm: Phân gà, phân trùn quế, …

2. Phân bón đơn và phân bón phức hợp sử dụng bón rễ mà trong thành phần không bổ sung các chất tăng hiệu suất sử dụng, chất cải tạo đất, vi sinh vật, chất sinh học, chất điều hòa sinh trưởng hay các chất làm thay đổi tính chất, công dụng, hiệu quả sử dụng phân bón

Phân bón phức hợp là phân bón trong thành phần chất chính có chứa ít nhất 02 nguyên tố dinh dưỡng đa lượng được liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học;

Phân bón đơn là phân bón trong thành phần chất chính chỉ chứa 01 nguyên tố dinh dưỡng đa lượng;

Ví dụ các loại phân bón không cần khảo nghiệm: Phân DAP, MAP, …

3. Phân bón là kết quả của các công trình, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh được công nhận là tiến bộ kỹ thuật.

Liên hệ isoQ để được tư vấn miễn phí

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top