skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC theo TCVN 7451:2004

Trước năm 2018, các sản phẩm cửa sổ, cửa đi bằng nhựa u-PVC bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 16:2014/BXD. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm cửa kể trên không nằm trong đối tượng bắt buộc phải chứng nhận và công hợp quy nữa. Như vậy, các doanh nghiệp sản xuất cửa muốn khẳng định chất lượng sản phẩm và tạo thuận lợi trong quá trình đấu thầu vào các công trình lớn thì có thể lựa chọn việc chứng nhận và công bố hợp chuẩn đối với các sản phẩm Cửa.

Tiêu chuẩn về Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-pvc

TCVN 7451 : 2004 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC160/SC2 Cửa sổ và cửa đi biên soạn, trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Cửa sổ nhựa châu Âu (G7Window), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất xét duyệt , Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Tiêu chuẩn này qui định các chỉ tiêu chất lượng đối với cửa sổ, cửa đi U-PVC (sau đây gọi tắt là cửa U-PVC) được lắp ráp từ khung định hình bằng nhựa cứng U-PVC (unplasticized polyvinyl chloride) có lõi thép gia cường và các góc được hàn nóng chảy.
Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho vách ngăn được chế tạo từ cùng loại vật liệu và công nghệ.

Vì sao phải Chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-pvc theo TCVN 7451:2004

Chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-pvc theo TCVN 7451:2004 là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên các đơn vị sản xuất nên thực hiện chứng nhận đối với sản phẩm này vì một số lý do sau:

  • Chứng minh sản phẩm Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-pvc của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7451:2004.
  • Việc Chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-pvc là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-pvc, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  • Được sử dụng dấu chứng nhận chất lượng trực tiếp trên sản phẩm, bao bì hay trên các tài liệu nhằm mục đích quảng cáo, quảng bá.
  • Tiết kiệm chi phí thử nghiệm, có thể được xét miễn, giảm kiểm tra khi có Giấy chứng nhận và Dấu chất lượng.
  • Quá trình chứng nhận giúp nhà sản xuất có nhiều cơ hội cải tiến hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.
  • Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng, công trình đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.

Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-pvc

Chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-pvc

Kết thúc quá trình tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-pvc tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện: 10 ngày (không tính thời gian thử nghiệm mẫu)

Chi phí thực hiện:

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng CBNV tham gia sản xuất, ISOQ sẽ đưa ra chi phí chứng nhận phù hợp nhất đối với từng khách hàng.

Hiệu lực của giấy chứng nhận:

Giấy chứng nhận hợp chuẩn có giá trị trong vòng 3 năm.
Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, ISOQ sẽ tiến hành đánh giá giám sát không quá 12 tháng/ lần

Dấu chứng nhận hợp chuẩn:

Sau đây là mẫu dấu chứng nhận hợp chuẩn của ISOQ đối với sản phẩm Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-pvc theo TCVN 7451:2004

Dấu chứng nhận TCVN 7451
Dấu chứng nhận phù hợp TCVN 7451


Tải về TCVN 7451 : 2004 Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC – Qui định kỹ thuật

IsoQ cung cấp dịch Chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-pvc theo TCVN 7451:2004 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top