skip to Main Content

Chứng nhận Hợp chuẩn Giống lúa lai theo TCVN 311-1998

Tiêu chuẩn về Giống lúa lai

TCVN 311:1998 về giống lúa lai – Yêu cầu kỹ thuật:
Tiêu chuẩn này áp dụng cho lúa lai “3 dòng” (Three lines) khi sản xuất hạt giống và nhập hạt giống trong phạm vi cả nước.
Tiêu chuẩn này áp dụng trong việc nhập nội, nhân và phục tráng (làm thuần) dòng bất dục đực (A), dòng duy trì (B) và dòng phục hồi (R)

Vì sao phải Chứng nhận hợp chuẩn Giống lúa lai theo TCVN 311-1998

Chứng nhận hợp chuẩn Giống lúa lai theo TCVN 311-1998 là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên các đơn vị sản xuất nên thực hiện chứng nhận đối với sản phẩm này vì một số lý do sau:

 • Chứng minh sản phẩm Giống lúa lai của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 311-1998.
 • Việc Chứng nhận hợp chuẩn Giống lúa lai là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất Giống lúa lai, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất Giống lúa lai xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.
 • Ngoài ra để đảm bảo an toàn và năng suất gieo trồng được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.

Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn Giống lúa lai

Chứng nhận hợp chuẩn Giống lúa lai

Kết thúc quá trình tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn Giống lúa lai tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Giống lúa lai:

 • Bản công bố hợp chuẩn;
 • Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;
 • Giấy Chứng nhận hợp chuẩn Giống lúa lai.

* Thời gian thực hiện: 10 ngày (không tính thời gian thử nghiệm mẫu)

Văn bản pháp lý liên quan

 • TCVN 311:1998 về giống lúa lai – Yêu cầu kỹ thuật
 • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN & Thông tư 02/2017/TT-BKHCN;
 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP & Nghị định 78/2018/NĐ-CP.

Tải về TCVN 311:1998 về giống lúa lai - Yêu cầu kỹ thuật

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn Chứng nhận hợp chuẩn Giống lúa lai theo TCVN 311-1998 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top