skip to Main Content

Chứng nhận Hợp chuẩn Hạt giống bông theo TCVN 9303:2013

Tiêu chuẩn về Hạt giống bông

TCVN 9303:2013 do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn và Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật đối với hạt giống bông thuần, bông lai bao gồm dòng bố mẹ (Parental line) thuộc 4 loài: bông Luồi (Gossypium hirsutum L.), bông Hải đảo (Gossypium barbadense L), bông cỏ Châu Á (Gossypium arboreum L), và bông cỏ Châu Phi (Gossypium herbaceum L.).

Vì sao phải Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống bông theo TCVN 9303:2013

Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống bông theo TCVN 9303:2013 là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên các đơn vị sản xuất nên thực hiện chứng nhận đối với sản phẩm này vì một số lý do sau:

 • Chứng minh sản phẩm Hạt giống bông của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9303:2013.
 • Việc Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống bông là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất Hạt giống bông, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất Hạt giống bông xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.
 • Ngoài ra để đảm bảo an toàn và năng suất gieo trồng được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.

Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống bông

Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống bông

Kết thúc quá trình tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn Hạt giống bông tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Hạt giống bông:

 • Bản công bố hợp chuẩn;
 • Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;
 • Giấy Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống bông.

* Thời gian thực hiện: 10 ngày (không tính thời gian thử nghiệm mẫu)

Văn bản pháp lý liên quan

 • TCVN 9303-2013 về Hạt giống bông – Yêu cầu kỹ thuật
 • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN & Thông tư 02/2017/TT-BKHCN;
 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP & Nghị định 78/2018/NĐ-CP.

TCVN 9303-2013 về Hạt giống bông – Yêu cầu kỹ thuật

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn Chứng nhận hợp chuẩn Hạt giống bông theo TCVN 9303:2013 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top