skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép hàn theo ASTM A500

Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép hàn theo ASTM A500 về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc.

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép hàn theo ASTM A500 là bắt buộc?

Điều 44. Chứng nhận hợp chuẩn

1. Chứng nhận hợp chuẩn được thực hiện theo thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp quy định tại Điều 50 của Luật này. (Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn)

Như vậy, Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép hàn theo ASTM A500 về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc.

 

Vì sao phải Chứng nhận hợp chuẩn Ống thép hàn theo ASTM A500?

1. Là minh chứng cho chất lượng, năng lực của nhà sản xuất;

2. Nâng cao uy tín và tạo lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường.

3. Có cơ hội xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng, công trình đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.

Vì vậy, việc chứng nhận hợp chuẩn Ống thép hàn theo ASTM A500 là việc cần thiết để đáp ứng các yêu cầu trên.

 

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn Ống thép hàn theo ASTM A500

 chứng nhận hợp chuẩn Ống thép hàn theo ASTM A500

Kết thúc quá trình chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn Ống thép hàn theo ASTM A500 tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

1. Bản công bố hợp chuẩn;

2. Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;

3. Giấy chứng nhận hợp chuẩn Ống thép hàn theo ASTM A500.

 

Văn bản pháp lý liên quan

1. ASTM A500;

2. Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN;

3. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp chuẩn Ống thép hàn theo ASTM A500 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!!