skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn vật liệu chịu lửa – vữa cao alumin TCVN 7708 : 2007

Các đơn vị sản xuất vật liệu chịu lửa – vữa cao alumin phải chứng nhận hợp chuẩn vật liệu chịu lửa – vữa cao alumin TCVN 7708 : 2007?

Vì sao phải chứng nhận hợp chuẩn vật liệu chịu lửa – vữa cao alumin TCVN 7708 : 2007

1. Là minh chứng cho chất lượng, năng lực của nhà sản xuất vật liệu chịu lửa – vữa cao alumin;

2. Nâng cao uy tín và tạo lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm vật liệu chịu lửa – vữa cao alumin, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường.

3. Có cơ hội xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng sản phẩm vật liệu chịu lửa – vữa cao alumin TCVN 7708 : 2007, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

4. Đáp ứng yêu cầu của các công trình, khách hàng yêu cầu.

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn vật liệu chịu lửa – vữa cao alumin TCVN 7708 : 2007

Chứng nhận hợp chuẩn vật liệu chịu lửa - vữa cao alumin TCVN 7708 : 2007

Kết thúc quá trình chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

1. Bản công bố hợp chuẩn;

2. Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;

3. Giấy chứng nhận hợp chuẩn gạch block bê tông tự chèn.

Văn bản pháp lý liên quan:

1. TCVN 7708 : 2007;

2. Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;

3. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP.

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn Chứng nhận hợp chuẩn vật liệu chịu lửa – vữa cao alumin theo TCVN 7708 : 2007 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn, duy trì chất lượng sản phẩm sau chứng nhận

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top