skip to Main Content

Nghị định 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón

Nghị định 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón

Sau hơn 4 tháng góp ý và hội thảo lấy ý kiến về việc sửa đổi Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón. Ngày 20/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón.

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP

Điểm mới của Nghị định số 108/2017/NĐ-CP là thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (hay còn gọi là giấy phép sản xuất phân bón). Cụ thể:

1. Cục Bảo vệ thực vật là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (trừ cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón)

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP xuất hiện thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, và thẩm quyền cấp là Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật địa phương.

Ngoài ra, Nghị định này còn xuất hiện việc kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu; việc tập huấn về khảo nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón; và sự thay đổi mức yêu cầu, phương pháp thử đối với các thành phần phân bón; quy định việc đặt tên, nhãn mác phân bón,…

Vui lòng tải văn bản về để xem toàn bộ nội dung. File PDF     File WORD

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón và giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón với chi phí hợp lý và nhanh chóng nhất.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top