skip to Main Content

TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn

TCVN 1651-2:2018 thay thế TCVN 1651-2:2008.
TCVN 1651-2:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho thép thanh vằn dùng làm cốt trong các kết cấu bê tông.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các mác thép thanh vằn: CB300-V, CB400-V, CB500-V, CB600-V, được cung cấp ở dạng thẳng, dạng cuộn và các sản phẩm được nắn thẳng. Công nghệ chế tạo do nhà sản xuất lựa chọn.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thép thanh vằn được chế tạo từ thành phẩm như thép tấm hoặc ray đường sắt.
Bộ tiêu chuẩn TCVN 1651, Thép cốt bê tông, gồm các tiêu chuẩn sau:
– TCVN 1651-1, Phần 1: Thép thanh tròn trơn;
– TCVN 1651-2, Phần 2: Thép thanh vằn;
– TCVN 1651-3 {ISO 6935-3), Phần 3: Lưới thép hàn.

Tải xuống TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp chuẩn Thép thanh vằn theo TCVN 1651-2: 2018 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top