skip to Main Content

Phải chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh

Vì sao phải chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh?

Vì sao phải chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh?

Ngày 28/10/2015, Bộ Công Thương ban hành QCVN 09:2015/BCT kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BCT; theo đó kể từ ngày 01/01/2017 các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải chứng nhận và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.chứng nhận hợp quy khăn giấy, chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh

QCVN 09:2015/BCT được xem là “Hàng rào kỹ thuật” để ngăn chặn hàng kém chất lượng. QCVN 09:2015/BCT đưa ra các quy định đối với cả nguyên liệu bột giấy, hoá chất sử dụng để sản xuất bột giấy và sản phẩm giấy thành phẩm.

Đối với nguyên liệu bột giấy tái chế sử dụng sản xuất khăn giấy và giấy vệ sinh phải được sản xuất từ các loại giấy văn phòng phù hợp TCVN 5946:2007. Không được sử dụng các loại giấy đã qua sử dụng để chứa dầu, nhớt, mỡ, hóa chất, thực phẩm; hoặc giấy đã qua sử dụng có thành phầm chống cháy; hoặc giấy và cactông đã cháy một phần; hoặc có nguồn gốc là rác thải y tế dùng làm nguyên liệu sản xuất khăn giấy và giấy vệ sinh.

Đối với hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất khăn giấy và giấy vệ sinh phải tuân thủ quy định trong Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007. Trường hợp là hóa chất nguy hiểm phải lập Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) theo quy định.

Đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh thành phẩm, QCVN 09:2015/BCT quy định các mức giới hạn về các chỉ tiêu cơ học, hóa học và sinh học.

QCVN 09:2015/BCT cũng quy định rõ trình tự, thủ tục đánh giá chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh. Việc đánh giá chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Theo đó, có 2 phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh: Đối với các sản phẩm được sản xuất, gia công tại các cơ sở có điều kiện đảm bảo chất lượng trong sản xuất ổn định áp dụng phương thức 5; đối với các sẩn phẩm nhập khẩu hoặc các cơ sở sản xuất chưa đủ điều kiện đánh giá theo phương thức 5 nêu trên thì áp dụng phương thức 7.

Như vậy, các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue lưu thông thị trường phải chịu sự kiểm tra về chất lượng theo quy định tại Chương III của Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương.

Ngoài ra các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue còn phải được kiểm tra chất lượng định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật có liên quan khác. Việc thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue phục vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa phải thực hiện tại các phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định.

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn, chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh phù hợp QCVN 09:2015/BCT và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh sau chứng nhận. Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top