skip to Main Content

Chứng nhận Hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng theo TCVN 10325:2014

Tiêu chuẩn về Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

TCVN 10325 : 2014 do Tổng cục Thủy sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng đối với thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei/ Penaeus vannamei Boone, 1931.

Vì sao phải Chứng nhận hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng theo TCVN 10325:2014

Chứng nhận hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng theo TCVN 10325:2014 là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên các đơn vị sản xuất nên thực hiện chứng nhận đối với sản phẩm này vì một số lý do sau:

  • Chứng minh sản phẩm Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 10325:2014.
  • Việc Chứng nhận hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  • Được sử dụng dấu chứng nhận chất lượng trực tiếp trên sản phẩm, bao bì hay trên các tài liệu nhằm mục đích quảng cáo, quảng bá.
  • Tiết kiệm chi phí thử nghiệm, có thể được xét miễn, giảm kiểm tra khi có Giấy chứng nhận và Dấu chất lượng.
  • Quá trình chứng nhận giúp nhà sản xuất có nhiều cơ hội cải tiến hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

Chứng nhận hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

Kết thúc quá trình tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện: 10 ngày (không tính thời gian thử nghiệm mẫu)

Chi phí thực hiện:

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng CBNV tham gia sản xuất, ISOQ sẽ đưa ra chi phí chứng nhận phù hợp nhất đối với từng khách hàng.

Hiệu lực của giấy chứng nhận:

Giấy chứng nhận hợp chuẩn có giá trị trong vòng 3 năm.
Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, ISOQ sẽ tiến hành đánh giá giám sát không quá 12 tháng/ lần

Dấu chứng nhận hợp chuẩn:

Sau đây là mẫu dấu chứng nhận hợp chuẩn của ISOQ đối với sản phẩm Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng theo TCVN 10325:2014

Dấu chứng nhận TCVN 10325Dấu chứng nhận phù hợp TCVN 10325

Tải về TCVN 10325:2014 - Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng

IsoQ cung cấp dịch Chứng nhận hợp chuẩn Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng theo TCVN 10325:2014 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top