skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn vữa xây dựng – TCVN 4314:2003

Các đơn vị sản xuất vữa xây dựng phải Chứng nhận hợp chuẩn vữa xây dựng – TCVN 4314:2003?

Vì sao phải Chứng nhận hợp chuẩn vữa xây dựng – TCVN 4314:2003

1. Là minh chứng cho chất lượng, năng lực của nhà sản xuất;

2. Nâng cao uy tín và tạo lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường.

3. Có cơ hội xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

4. Đáp ứng yêu cầu của các công trình, khách hàng yêu cầu.

Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các công trình đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.

Vì vậy, việc chứng nhận hợp chuẩn vữa xây dựng theo TCVN 4314:2003 là việc cần thiết để đáp ứng các yêu cầu trên.

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp chuẩn vữa xây dựng theo TCVN 4314:2003 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại  Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn vữa xây dựng

chứng nhận hợp chuẩn vữa xây dựng

Kết thúc quá trình chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn vữa xây dựng tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

1. Bản công bố hợp chuẩn;

2. Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;

3. Giấy chứng nhận hợp chuẩn vữa xây dựng theo TCVN 4314:2003

Văn bản pháp lý liên quan:

1. TCVN 4314:2003;

2. Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;

3. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top