skip to Main Content

Gạch đất sét nung có 2 loại:

Gạch đặc đất sét nung: Là gạch đặc sản xuất từ nguyên liệu khoáng sét (có thể pha phụ gia) bằng phương pháp nén dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp. Gach có dạng hình hộp chữ nhật với các mặt bằng phẳng. Trên các mặt của viên gạch có thể có rãnh hoặc gợn khía. Cho phép sản xuất gạch có các góc tròn (trên mặt cắt vuông góc với phương đùn ép) có đường kính không lớn hơn 16mm.

Gạch rỗng đất sét nung: Là loại gạch Sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp đùn dẻo và nung ở nhiệt độ thích hợp. Gạch có dạng hình hộp với các mặt bằng phẳng, trên mặt viên gạch có thể có rãnh hoặc gợn khía. Cạnh viên gạch có thể vuông hoặc lượn tròn với bán kính không lớn hơn 5 mm, theo mặt cắt vuông góc với phương đùn ép

Tại sao phải chứng nhận hợp quy Gạch đất sét nung?

Gạch đặc đất sét nung thuộc “Nhóm sản phẩm vật liệu xây” theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD.

Như vậy, sản phẩm Gạch đặc đất sét nung phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Gạch đất sét nung theo phương thức 5 hoặc phương thức 7

– Phương thức 5:

+ Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001.

+ Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

– Phương thức 7:

+ Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm.

+ Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Quy trình chứng nhận hợp quy Gạch đất sét nung:

chứng nhận hợp quy Gạch đất sét nung

Quy trình công bố hợp quy Gạch đất sét nung:

Công bố hợp quy Gạch đất sét nung: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Trình tự công bố

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố 

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản mô tả chung về sản phẩm;

3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng.

Các yêu cầu kỹ thuật khi chứng nhận hợp quy Gạch đất sét nung:

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
1 Gạch đặc đất sét nung 1. Độ bền nén và uốn Theo Bảng 3 của TCVN 1451: 1986 TCVN 6355-2÷3: 2009 Lấy 50 viên bất kỳ từ mỗi lô.
2. Độ hút nước, % Lớn hơn 8 và nhỏ hơn 18 TCVN 6355-4: 2009
2 Gạch rỗng đất sét nung 1. Cường độ nén và uốn Theo Bảng 3 của TCVN 1450: 2009 TCVN 6355-2÷3: 2009 Lấy 50 viên bất kỳ từ mỗi lô.
2. Độ hút nước, %, không lớn hơn 16 TCVN 6355-4: 2009
3. Chiều dày thành, vách, mm, không nhỏ hơn 10 TCVN 6355-1: 2009
– Thành ngoài lỗ rỗng
– Vách ngăn giữa các lỗ rỗng 8

 


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top