skip to Main Content

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 19/2019/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng – QCVN 16:2019/BXD.

Theo đó, các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng được sản xuất, nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 16:2019/BXD bắt buộc phải chứng nhận hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Các sản phẩm Vật liệu xây dựng phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường

Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

Xi măng poóc lăng

Xi măng poóc lăng hỗn hợp

Xi măng poóc lăng bền sun phát

Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

Xỉ hạt lò cao

Tro bay

Cốt liệu xây dựng

Cốt liệu cho bê tông và vữa: Cát tự nhiên, Đá dăm, sỏi, sỏi dăm

Cát nghiền cho bê tông và vữa

Gạch, đá ốp lát

Gạch gốm ốp lát: Gạch gốm ốp lát ép bán khô, Gạch gốm ốp lát đùn dẻo

Đá ốp lát tự nhiên

Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

Vật liệu xây

Gạch đất sét nung: Gạch đặc, Gạch rỗng

Gạch bê tông

Sản phẩm bê tông khí chưng áp

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép

Kính xây dựng

Kính nối

Kính phẳng tôi nhiệt

Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp

Kính hộp gắn kín cách nhiệt

Vật liệu xây dựng khác

Tấm sóng amiăng xi măng

Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

Tấm thạch cao và Panel thạch cao có sợi gia cường

Sơn tường dạng nhũ tương

Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm

Thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

Ống nhựa Polyetylen (PE và PP)

Ống và phụ tùng Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho mục đích cấp và thoát nước

Ống và phụ tùng bằng chất dẻo (PVC-U; PP; PE) thành kết cấu dùng cho mục đích thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp

Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh trên cơ sở nhựa polyeste không no (GRP) sử dụng trong cấp nước chịu áp và không chịu áp

Phương thức đánh giá hợp quy vật liệu xây dựng

Phương thức 1 Phương thức 5 Phương thức 7
Chứng nhận Thử nghiêm mẫu điển hình Thử nghiệm mẫu điển hình

Đánh giá quá trình sản xuất

Thử nghiệm mẫu đại diện

đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa

Giám sát Thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu Thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường Kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất
Hiệu lực 01 năm

chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm

không quá 3 năm Chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.
Áp dụng Nhập khẩu

Đã áp dụng ISO 9001 hoặc tương đương

Sản xuất

Đã áp dụng ISO 9001 hoặc tương đương

Quy trình chứng hợp quy vật liệu xây dựng

Chứng nhậ­n hợp quy vậ­t liệu xây dựng

Quy trình công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Trình tự công bố

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố

Bản công bố hợp quy;

Bản mô tả chung về sản phẩm;

Chứng chỉ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng .

Chứng nhậ­n hợp quy vậ­t liệu xây dựng – Văn bản pháp quy liên quan:

– Thông tư số 19/2019/TT-BXD

– QCVN 16:2019/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top