skip to Main Content

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng bền sun phát

Xi măng poóc lăng bền sun phát thuộc “Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng” theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD.  Như vậy, sản phẩm Xi măng poóc lăng bền sun phát phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng bền sun phát

Chứng nhận hợp quy Kính xây dựng ngày càng quan trọng và cần thiết do kính xây dựng được sử dụng ngày càng nhiều trong các công trình xây dựng và là nhóm sản phẩm có khả năng gây mất an toàn cao. Theo thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 thì sản phẩm Kính nổi thuộc “Nhóm sản phẩm kính xây dựng” theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD. Như vậy, Kính nổi phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Với việc chứng nhận đạt chuẩn kính nổi giúp kiểm soát quản lý chặt chẽ về chất lượng, tính năng kỹ thuật và phạm vi sử dụng để loại bỏ tối đa những tiềm ẩn có nguy cơ gây mất an toàn của sản phẩm cho người sử dụng.

Phương thức đánh giá hợp quy Xi măng poóc lăng bền sun phát

– Phương thức 1: Thử nghiêm mẫu điển hình. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Quy trình chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng bền sun phát

chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng bền sun phát

Quy trình công bố hợp quy Xi măng poóc lăng bền sun phát

Công bố hợp quy Xi măng poóc lăng bền sun phát: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Trình tự công bố hợp quy Xi măng poóc lăng bền sun phát

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố hợp quy Xi măng poóc lăng bền sun phát

Bản công bố hợp quy;

Bản mô tả chung về sản phẩm;

Chứng chỉ chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng bền sun phát.

Văn bản pháp quy liên quan

Thông tư số 10/2017/TT-BXD;

QCVN 16:2017/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Các chỉ tiêu thử nghiệm & Yêu cầu kỹ thuật Xi măng poóc lăng bền sun phát

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
9 Xi măng poóc lăng bền sun phát 1. Cường độ nén Theo Bảng 2 của TCVN 6067: 2004 TCVN 6016: 2011 Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ
2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn 5,0 TCVN 141: 2008 hoặc TCVN 6820: 2001 với loại chứa bari Hàm lượng C3A và C4AF tính theo chú thích Bảng 1, TCVN 6067: 2004
3. Hàm lượng C3A(c), %, không lớn hơn 3,5
4. Tổng hàm lượng (C4AF+ 2C3A)(c), %, không lớn hơn 25,0
5. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn 10,0 TCVN 6017: 1995
6. Độ nở sun phát ở tuổi 14 ngày(c), %, không lớn hơn 0,04 TCVN 6068: 2004

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng hỗn hợp theo QCVN 16:2017/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top