skip to Main Content

Chứng nhận chè hữu cơ là gì?

là việc xác nhận hoạt động trồng trọt chè phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 11041-6:2018 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 6: Chè hữu cơ.

Chè hữu cơ là gì

Chè hữu cơ là loại chè đã được canh tác theo quy trình nông nghiệp hữu cơ. Quy trình này không sử dụng các chất hóa học như phân hóa học, thuốc trừ sâu hay thuốc trừ cỏ. Nông dân sử dụng các chất thải tự nhiên ví dụ như phân ủ để tạo chất màu cho đất và dùng các phương pháp tự nhiên để kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại.

Quy trình Chứng nhận chè hữu cơ

Chứng nhận chè hữu cơ

Liên hệ isoQ để được tư vấn miễn phí


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top