skip to Main Content

Chứng nhận Sữa hữu cơ là gì?

là việc xác nhận hoạt động chăn nuôi bò và lấy sữa phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 11041-7:2018 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 7: Sữa hữu cơ.

Sữa hữu cơ là gì

Sữa hữu cơ là sản phẩm được chế biến từ sữa lấy từ đàn bò được chăn nuôi bằng phương thức hữu cơ (phương thức chăn nuôi organic). Toàn bộ thức ăn và thức uống của đàn bò phải được nuôi trồng tự nhiên, hoàn toàn không được sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu bọ trên đồng cỏ, không dùng phân hóa học để bón cỏ, không được trồng bằng hạt giống biến đổi gen.

Quy trình Chứng nhận Sữa hữu cơ

Chứng nhận sữa hữu cơ

Liên hệ isoQ để được tư vấn miễn phí


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top