skip to Main Content

Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ - trồng trọt hữu cơ

Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống quản lý sản xuất toàn diện nhằm đẩy mạnh và tăng cường sức khỏe của hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm cả đa dạng sinh học, các chu trình sinh học và năng suất sinh học. Nông nghiệp hữu cơ nhấn mạnh việc quản lý các hoạt động canh tác, giảm thiểu việc dùng vật tư, nguyên liệu đầu vào từ bên ngoài cơ sở và có tính đến các điều kiện từng vùng, từng địa phương.

Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ – trồng trọt hữu cơ là gì?

Là việc xác nhận hoạt động trồng trọt  (bao gồm cả việc thu hái tự nhiên) phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ TCVN 11041-2:2017 

Các nguyên tắc cơ bản cần phải tuân thủ khi trồng trọt hữu cơ

a) Các nguyên tắt chung theo Điều 4 của TCVN 11041-1:2017

b) duy trì và tăng cường độ phì của đất tự nhiên, sự ổn định và độ tơi xốp của đất, chống xói mòn đất và giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng chủ yếu thông qua hệ sinh thái đất;

c) giảm thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên không tái tạo và các vật tư, nguyên liệu đầu vào không có nguồn gốc nông nghiệp;

d) tái chế chất thải và phụ phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật làm nguyên liệu đầu vào cho trồng trọt;

e) có tính đến cân bằng sinh thái tại khu vực sản xuất;

f) duy trì sức khỏe của cây trồng bằng các biện pháp phòng ngừa, ví dụ: lựa chọn loài và giống cây trồng kháng sâu bệnh phù hợp, sử dụng biện pháp luân canh thích hợp, sử dụng phương pháp cơ học và vật lý thích hợp, bảo vệ thiên địch của sinh vật gây hại.

Quy trình Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ - trồng trọt hữu cơ

Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ - trồng trọt hữu cơ

Để được giải đáp mọi thắc mắc về Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ – trồng trọt hữu cơ , quý khách vui lòng liên hệ  ISOQ Việt Nam


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top