skip to Main Content

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Văn bản hết hiệu lực từ ngày 02/02/2018. Xem tự công bố sản phẩm thực phẩm

Công bố phù hợp quy định ATTP: là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. (Khoản 1 điều 2 Thông tư 19/2012/TT-BYT).

Đối với các sản phẩm đã có quy chuẩn: “Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường” (Khoản 1 Điều 3 nghị định 38/2012/NĐ-CP).

Đối với các “Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực” (Khoản 2 Điều 3 nghị định 38/2012/NĐ-CP).

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Trình tự công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

a) Bước 1: Đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm

b) Bước 2: Đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm lập và nộp hồ sơ công bố về:

– Cục An toàn thực phẩm đối với các sản phẩm: thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;
– Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩmm: sản xuất trong nước là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn (trừ thực phẩm chức năng), vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

a) Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

b) Bản thông tin chi tiết về sản phẩm;

c) Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm;

d) Kế hoạch giám sát định kỳ;

đ) Mẫu nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ và nhãn phụ bằng tiếng Việt;

e) Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương;

g) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bắt buột theo quy định;

h) Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương;

i) Kế hoạch kiểm soát chất lượng (chỉ yêu cầu đối với đơn vị sản xuất trong nước)

l) Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của mỗi thành phần tạo nên chức năng đã công bố (chỉ yêu cầu đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng)

Quy trình công bố sự phù hợp an toàn thực phẩm của IsoQ Việt Nam

Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến công bố sự phù hợp an toàn thực phẩm;

Nghiên cứu các tài liệu do khách hàng cung cấp: C/A (Certificate of Analyst), C/O (Certificate of Origin), các thông tin kỹ thuật đặc tính sản phẩm, …;

Sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các tài liệu theo quy định của pháp luật hiện hành;

Xây dựng chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với sản phẩm khách hàng cung cấp, hỗ trợ lựa chọn và gửi mẫu đến phòng thử nghiệm đáp ứng năng lực theo quy định;

Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ công bố

Hỗ trợ hoặc đại điện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại chi cục An toàn thực phẩm hoặc website công bố qua mạng của Bộ Y tế 

Nộp phí thẩm định theo quy định và theo dõi kết quả xử lý hồ sơ của Cục/ Bộ.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top