skip to Main Content

Bạn đang cảm thấy việc quản lý, kiểm soát hay điều hành công việc không đạt được như mong muốn? Ban đang muốn chọn một hệ thống quản lý cần thiết? Bạn đang chọn đơn vị đào tạo, tư vấn chuyên nghiệp để xây dựng hệ thống cho phù hợp? Lựa chọn dịch vụ đào tạo, tư vấn hệ thống quản lý của chúng tôi là giải pháp tối ưu của bạn. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn/ đào tạo có nhiều năm kinh nghiệm, IsoQ VietNam cam kết mang đến sự hài lòng cho bạn.

ISOQ Việt Nam cung cấp các dịch vụ:

Tư vấn, đào tạo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế và mọi hình thức hoạt động kinh doanh. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng

Tư vấn, đào tạo hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính…

Tư vấn, đào tạo hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn HACCP

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu đối với an toàn chất lượng thực phẩm. Công cụ này cho phép tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn chất lượng thực phẩm….

Tư vấn, đào tạo hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2005 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm có phạm vi áp dụng mang tính quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu.

ISO22000 được thiết kế để phù hợp với tất cả các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và có thể áp dụng hệ thống an toàn thực phẩm này. Phạm vi của hệ thống an toàn thực phẩm bao gồm những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, những nhà sản xuất thực phẩm sơ chế, các hãng vận chuyển và bảo quản thực phẩm, và các nhà thầu phụ bán lẻ về thực phẩm và các cửa hàng dịch vụ ăn uống, cùng các tổ chức liên quan như những nhà tổ chức trang thiết bị, vật liệu đóng gói, tác nhân làm sạch, các thành phần và các chất phụ gia….

Tư vấn, đào tạo hệ thống quản lý phòng thử nghiệm phù hợp ISO/IEC 17025

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp dụng một hệ thống chất lượng; Có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật. Nội dung tiêu chuẩn bao quát tất cả các điều của ISO 9001 đồng thời bổ sung các yêu cầu kỹ thuật mà một PTN phải đáp ứng.

Quy trình tư vấn, đào tạo của ISOQ Việt Nam

Tư vấn ISO 9001:2015

Tư vấn ISO 14001:2015

Tư vấn ISO 14001:2015

Tư vấn HACCP

Tư vấn HACCP

Tư vấn ISO 22000:2005

Tư vấn ISO 22000:2005

Tư vấn ISO/IEC 17025

Tư vấn ISO/IEC 17025

Lưu ý: ISOQ Việt Nam không cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp tương ứng với lĩnh vực ISOQ Việt Nam được khách hàng lựa chọn là đơn vị tư vấn.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top