skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn gạch Terrazzo – TCVN 7744:2013

Các đơn vị sản xuất gạch Terrazzo cần phải chứng nhận hợp chuẩn gạch Terrazzo theo TCVN 7744:2013?

Lợi ích khi chứng nhận hợp chuẩn gạch Terrazzo theo TCVN 7744:2013

1. Là minh chứng cho chất lượng, năng lực của nhà sản xuất gạch Terrazzo;

2. Nâng cao uy tín và tạo lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm gạch Terrazzo, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường.

3. Có cơ hội xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng sản phẩm gạch Terrazzo, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

4. Đáp ứng yêu cầu của các công trình, khách hàng yêu cầu.

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp chuẩn gạch Terrazzo theo TCVN 7744:2013 và dịch vụ hỗ trợ công bố hợp chuẩn sau chứng nhận.

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn gạch Terrazzo

chứng nhận hợp chuẩn gạch Terrazzo

Kết thúc quá trình chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

1. Bản công bố hợp chuẩn;

2. Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;

3. Giấy chứng nhận hợp chuẩn gạch Terrazzo.

Văn bản pháp lý liên quan:

1. TCVN 7744:2013;

2. Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;

3. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top