skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn vữa, keo chít mạch và dán gạch TCVN 7899-1 : 2008 | TCVN 7899-3 : 2008

Tiêu chuẩn vữa, keo chít mạch và dán gạch

TCVN 7899-1:2008 ( ISO 13007-1:2004) Gạch gốm ốp lát- vữa, keo chít mạch và dán gạch- Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa keo dán gạch;
TCVN 7899-3:2008 (ISO 13007-3:2004) Gạch gốm ốp lát- vữa, keo chít mạch và dán gạch- Phần 3: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch;

Vì sao phải Chứng nhận hợp chuẩn vữa, keo chít mạch và dán gạch theo TCVN 7899-1 : 2008 & TCVN 7899-3:2008

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch gốm ốp lát – vữa, keo chít mạch và dán gạch theo TCVN 7899-1 : 2008 & TCVN 7899-3:2008 là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên các đơn vị sản xuất nên thực hiện chứng nhận đối với sản phẩm này vì một số lý do sau:

  • Chứng minh sản phẩm Gạch gốm ốp lát – vữa, keo chít mạch và dán gạch của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7899-1 : 2008 & TCVN 7899-3:2008.
  • Việc Chứng nhận hợp chuẩn Gạch gốm ốp lát – vữa, keo chít mạch và dán gạch là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất Gạch gốm ốp lát – vữa, keo chít mạch và dán gạch, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  • Được sử dụng dấu chứng nhận chất lượng trực tiếp trên sản phẩm, bao bì hay trên các tài liệu nhằm mục đích quảng cáo, quảng bá.
  • Tiết kiệm chi phí thử nghiệm, có thể được xét miễn, giảm kiểm tra khi có Giấy chứng nhận và Dấu chất lượng.
  • Quá trình chứng nhận giúp nhà sản xuất có nhiều cơ hội cải tiến hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn Gạch gốm ốp lát - vữa, keo chít mạch và dán gạch

Chứng nhận hợp chuẩn Gạch gốm ốp lát - vữa, keo chít mạch và dán gạch

Kết thúc quá trình tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn Gạch gốm ốp lát – vữa, keo chít mạch và dán gạch tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện: 10 ngày (không tính thời gian thử nghiệm mẫu)

Chi phí thực hiện:

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng CBNV tham gia sản xuất, ISOQ sẽ đưa ra chi phí chứng nhận phù hợp nhất đối với từng khách hàng.

Hiệu lực của giấy chứng nhận:

Giấy chứng nhận hợp chuẩn có giá trị trong vòng 3 năm.
Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, ISOQ sẽ tiến hành đánh giá giám sát không quá 12 tháng/ lần

Dấu chứng nhận hợp chuẩn:

Sau đây là mẫu dấu chứng nhận hợp chuẩn của ISOQ đối với sản phẩm Gạch gốm ốp lát – vữa, keo chít mạch và dán gạch theo TCVN 7899-1 : 2008; TCVN 7899-3:2008

Dấu chứng nhận TCVN 7899-1 & TCVN 7899-3
Dấu chứng nhận phù hợp TCVN 7899-1 & TCVN 7899-3
Tải về TCVN 7899-1:2008 ( ISO 13007-1:2004)
Tải về TCVN 7899-3:2008 ( ISO 13007-3:2004)

IsoQ cung cấp dịch Chứng nhận hợp chuẩn Gạch gốm ốp lát – vữa, keo chít mạch và dán gạch theo TCVN 7899-1 : 2008 & TCVN 7899-3:2008 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top