skip to Main Content

Chứng nhận ISO 9001 cơ sở sản xuất Xi măng poóc lăng trắng

Tại sao Chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD là bắt buộc đối với các đơn vị sản xuất Xi măng poóc lăng trắng?

Xi măng poóc lăng trắng là gì? Tại sao Chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD là bắt buộc đối với các đơn vị sản xuất Xi măng poóc lăng trắng?

Xi măng poóc lăng trắng là gì?

          Xi măng poóc lăng trắng là chất kết dính thuỷ tinh màu trắng, được chế tạo bằng cách nghiền mịn hỗn hợp clanhke xi măng trắng với một lượng thạch cao cần thiết, có pha hoặc không pha các phụ gia trắng.

Yêu cầu kỹ thuật Xi măng poóc lăng trắng: được quy định tại TCVN 5691:2000

Tại sao các đơn vị sản xuất Xi măng poóc lăng trắng bắt buộc phải chứng nhận ISO 9001:2015?

Xi măng poóc lăng trắng là sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 16:2014/BXD,

Căn cứ mục 3.1.2.2 QCVN 16:2014/BXD: Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 5: – Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Vì vậy, các đơn vị sản xuất Xi măng poóc lăng trắng bắt buộc phải chứng nhận ISO 9001:2015 trước khi chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng trắng

Quy trình tư vấn ISO 9001:2015

Tư vấn ISO 9001:2015

Quy trình chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, chứng nhận hợp quy Xi măng poóc lăng trắng và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top