skip to Main Content

Chứng nhận ISO 9001 cơ sở sản xuất Ximăng Alumin

Các đơn vị sản xuất Ximăng Alumin bắt buột phải có Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD

Tại sao Chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD là bắt buộc đối với các đơn vị sản xuất Ximăng Alumin?

Ximăng Alumin là gì?

          Xi măng alumin được chế tạo từ clanhke xi măng alumin, có hoặc không có phụ gia.

Yêu cầu kỹ thuật Ximăng Alumin: được quy định tại TCVN 7569 : 2007

Tại sao các đơn vị sản xuất Ximăng Alumin bắt buộc phải chứng nhận ISO 9001:2015?

Ximăng Alumin là sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 16:2014/BXD,

Căn cứ mục 3.1.2.2 QCVN 16:2014/BXD: Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 5: – Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Vì vậy, các đơn vị sản xuất Ximăng Alumin bắt buột phải chứng nhận ISO 9001:2015 trước khi chứng nhận hợp quy Ximăng Alumin

Quy trình tư vấn ISO 9001:2015

Tư vấn ISO 9001:2015

Quy trình chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top