skip to Main Content

Tầm quan trọng của việc áp dụng HACCP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay thì vấn đề cạnh tranh giữa các sản phẩm trong cùng một chủng loại là rất lớn. Do đó, để tồn tại và phát triển bền vững, thì việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với các cơ sở, doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Trong đó, HACCP được xem là một xu hướng lựa chọn phổ biến đang được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Chứng nhận HACCP là gì?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận biết mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn giúp giảm thiểu tới mức thấp nhất mức độ rủi ro có thể xảy ra đối với an toàn thực phẩm..
HACCP trở nên quan trọng bởi vì nó kiểm soát mọi mối nguy tiềm ẩn trong suốt quá trình sản xuất thực phẩm, thông qua việc kiểm soát những mối nguy như: tác nhân gây ô nhiễm, vi sinh vật, hóa học, vật lý, nhà sản xuất có thể đảm bảo chắc chắn rằng sản phẩm của họ an toàn cho người tiêu dùng.

HACCP là nền tảng chính của luật pháp quốc tế và thực hành sản xuất tốt trong mọi lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm. HACCP cũng đóng vai trò quan trọng đối với các tiêu chuẩn phù hợp được chứng nhận, và được thừa nhận là một yếu tố chính của thương mại quốc tế thực phẩm.

HACCP là căn cứ để cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và giảm tần suất kiểm tra đối với cơ sở và giám sát định kỳ các lô sản phẩm.
HACCP là cơ sở đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại trong nước cũng như xuất khẩu.

Những tổ chức nào cần phải áp dụng HACCP

– DN sản xuất, Kinh doanh Thủy sản, Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi,..;
– Cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, khu chế xuất, thức ăn công nghiệp;
– Cơ sở dịch vụ ăn uống nhà hàng, khách sạn,…

Lợi ích của việc thiết lập và áp dụng hệ thống HACCP đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Việc áp dụng chứng nhận HACCP sẽ mang đến cho các doanh nghiệp những lợi ích cụ thể như sau:
– Nâng cao uy tín chất lượng đối với sản phẩm của mình, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, xây dựng lòng tin với người tiêu dùng, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, đặc biệt đối với thực phẩm xuất khẩu, nhờ được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp quốc tế, khu vực;
– Việc áp dụng hệ thống HACCP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm là cơ sở giúp doanh nghiệp trong việc tiếp thị về cam kết của doanh nghiệp với người tiêu dùng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh. Tạo lòng tin với người tiêu dùng và bạn hàng, nhờ đó gia tăng được số lượng tiêu dùng sản phẩm.
– Cải tiến quá trình sản xuất, năng lực quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm; giảm giá thành sản phẩm do giảm chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng và phải thu hồi;
– Ngoài ra, việc doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm áp dụng HACCP sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm các nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; Nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân.

Tiến trình tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận HACCP gồm

Tầm quan trọng của việc áp dụng HACCP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu
* Khách hàng khi có yêu cầu chứng nhận HACCP liên hệ với IsoQ VietNam để được hướng dẫn chi tiết về nguyên tắc và điều kiện chứng nhận, quá trình và thủ tục chứng nhận và các yêu cầu liên quan (Báo giá, hợp đồng, …).

Bước 2: Đăng ký chứng nhận HACCP
* IsoQ VietNam sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong việc Đăng ký chứng nhận.

Bước 3: Xem xét trước đánh giá: IsoQ VietNam tiến hành
* Thành lập Hội đồng thẩm xét;
* Xem xét Đăng ký chứng nhận, tài liệu của khách hàng;
* Thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá.

Bước 3: Đánh giá sơ bộ (đánh giá giai đoạn 1)
* Đoàn chuyên gia đánh giá xem xét sự đầy đủ của tài liệu HTQL và sự sẵn sàng của khách hàng cho việc đánh giá chứng nhận.

Bước 4: Đánh giá chính thức (đánh giá giai đoạn 2)
* Đoàn chuyên gia đánh giá xác nhận sự phù hợp HTQL đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng, việc thực hiện và hiệu lực của HTQL;

Bước 5: Thẩm xét sau chứng nhận: Hội đồng thẩm xét xem xét các hồ sơ chứng nhận
* Đơn đăng ký;
* Hệ thống tài liệu khách hàng;
* Hồ sơ xem xét trước đánh giá;
* Hồ sơ đánh giá sơ bộ và chính thức.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận HACCP:
* Kết thúc quá trình đánh giá, khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận có thời hạn 3 năm.

Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ
* Trong thời gian hiệu lực GCN, khách hàng sẽ chiuh sự đánh giá giám sát định kỳ với chu kỳ không quá 12 tháng/lần.

Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại
* Khách hàng có nhu cầu chứng nhận lại khi GCN hết hiệu lực 3 năm, thực hiện đánh giá lại như Bước 3.

Chi phí và thời gian cấp chứng chỉ HACCP:
– Chi phí phụ thuộc vào quy mô và sản phẩm của từng Doanh nghiệp.
– Thời gian: dưới 6 tháng;

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận HACCP và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn sau chứng nhận.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top