skip to Main Content

Những thay đổi TCVN 6477:2016 so với TCVN 6477:2011

Ngày 26/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3172/QĐ-BKHCN V/v hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2011 Gạch bê tông; và Quyết định số 3173/QĐ-BKHCN V/v công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2016.

Điểm khác nhau cơ bản giữa 2 tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 và TCVN 6477:2011:

TT TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2016  
1 Phân loại   Theo kích thước

– Gạch tiêu chuẩn (TC)

– Gạch dị hình (DH)

Theo đặc điểm cấu tạo:

– Gạch đặc (GĐ)

– Gạch rỗng (GR)

Bỏ qua cách phân loại theo kích thước, chú tâm vào đặc điểm cấu tạo
Theo mục đích sử dụng:

– Gạch thường (T)

– Gạch trang trí (TT)

 

Theo mục đích sử dụng

– Gạch thường (xây có trát), gồm gạch đặc thường (GĐt), gạch rỗng thường (GRt)

– Gạch trang trí (xây không trát), gồm gạch đặc trang trí (GĐtt), gạch rỗng trang trí (GRtt)

Làm rõ hơn việc phân loại
Theo cường độ nén: M3,5; M5,0; M7,5; M10,0; M15,0; M20,0 Theo mác gạch: M3,5; M5,0; M7,5; M10,0: M12,5; M15,0; và M20,0 Bổ sung mác gạch M12,5
2 Ký hiệu quy ước loại-mác-chiều rộng-số hiệu tiêu chuẩn. loại-mác – chiều dài x chiều rộng x chiều cao-số hiệu tiêu chuẩn. Làm rõ kích thước khi ký hiệu
3 Khuyết tật ngoại quan cho phép     Yêu cầu khắt khe hơn đối với số vết nứt và làm rõ hơn các mức không cho phép
4 Độ dày thành ở vị trí nhỏ nhất Quy định chung cho các loại gạch ≥ 20mm Gạch công nghệ rung ép ≥ 20mm

Gạch công nghệ ép tĩnh ≥ 10mm

Đưa ra mức yêu cầu hợp lý đối với gạch công nghệ ép tĩnh
5 Độ hút nước M3,5; M5,0; M7,5

M10,0 ≤ 14%

M15,0;M20,0 ≤ 12%

  Tăng yêu cầu độ hút nước của mác M7,5 (12%)
6 Độ thấm nước ≤ 350 ml/m2.h   Làm rõ quy định đối với gạch xâu có trát ≤ 160 ml/m2.h
7 Lấy mẫu –         Gạch có V > 10L/viên: 30.000 viên/lô

–         Gạch có V ≤10L/viên: 60.000 viên/lô

– Gạch có V > 10L/viên: 50.000 viên/lô

– Gạch có V > 2L/viên: 100.000 viên/lô

– Gạch có V ≤10L/viên: 200.000 viên/lô

Yêu cầu khắt khe hơn việc lấy mẫu
8 Đo kích thước Trung bình 4 vị trí Trung bình 3 vị trí  
9 Thử nghiệm nén     Cho phép sử dụng ximăng alumin trong quá trình thử nhanh
10 Ghi nhãn ≥ 50% số gạch trong lô Trên tất cả pallet

Và hồ sơ kèm theo phải đảm bảo có đầy đủ: Tên, địa chỉ nơi sản xuất; Số hiệu lô sản phẩm; Ký hiệu loại sản phẩm; Ngày, tháng, năm sản xuất

Phù hợp với thực tế hơn

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn, chứng nhận sản phẩm gạch bê tông phù hợp TCVN 6477:2016, hỗ trợ công bố hợp chuẩn và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top