skip to Main Content

ISO 22000:2018 là gì?

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm có phạm vi áp dụng mang tính quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu.

ISO 22000 được thiết kế để phù hợp với tất cả các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và có thể áp dụng hệ thống an toàn thực phẩm này. Phạm vi của hệ thống an toàn thực phẩm bao gồm những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, những nhà sản xuất thực phẩm sơ chế, các hãng vận chuyển và bảo quản thực phẩm, và các nhà thầu phụ bán lẻ về thực phẩm và các cửa hàng dịch vụ ăn uống, cùng các tổ chức liên quan như những nhà tổ chức trang thiết bị, vật liệu đóng gói, tác nhân làm sạch, các thành phần và các chất phụ gia.

Vì sao chọn IsoQ VietNam

– Với đội ngũ chuyên gia đa ngành, đa lĩnh vực; IsoQ VietNam luôn lựa chọn những chuyên gia tư vấn/ chuyên gia kỹ thuật có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực yêu cầu;

– Hỗ trợ đánh giá nội bộ và cải tiến 3 năm kể từ khi đạt giấy chứng nhận;

– IsoQ VietNam luôn để khách hàng làm chủ thời gian, có thể làm ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật để phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp;

– IsoQ VietNam luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp về nhân sự, tài liệu, mẫu biểu, tích hợp hệ thống, nâng cấp phiên bản.

Lợi ích khi áp dụng ISO 22000:2018

– Mang lại sự tin tưởng của khách hàng về hoạt động kiểm soát mối nguy, chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm của doanh nghiệp.

– Nâng cao lợi thế thương mại bằng uy tín và khả năng cạnh tranh.

– Phá bỏ rào cản, xâm nhập các thị trường yêu cầu có chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO22000.

– Tối thiểu hóa các nguy cơ sai lỗi và rủi ro quan trọng ảnh hưởng tới ATVSTP.

– Tạo động thực cho việc cải tiến và điều chỉnh HQTL đảm bảo hiệu lực và hiệu quả.

Quy trình tư vấn ISO 22000:2018 của IsoQ VietNam

Sau khi doanh nghiệp lựa chọn IsoQ VietNam là tổ chức tư vấn ISO 22000:2018. IsoQ VietNam tiến hành thành lập ban tư vấn gồm các thành viên có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị (“Ban tư vấn ISO 22000:2018”).

Tư vấn ISO 22000:2018

Ban tư vấn ISO 22000:2018 tiến hành:

Bước 1: Khảo sát thực trạng tại đơn vị và thành lập Ban tư vấn ISO 22000:2018:

– Làm rõ phạm vi, thực trạng hoạt động quản lý ATTP của đơn vị so với các yêu cầu:

– Tiêu chuẩn/ quy chuẩn và các yêu cầu pháp luật liên quan đến sản phẩm;

– Quy trình sản xuất/ chế biến và kiểm soát chất lượng ATTP hiện tại;

– Đề xuất các bổ sung/ thay đổi cần thiết của hệ thống hiện hành;

– Thảo luận mô hình HTQL ATTP và xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án.

Bước 2: Thành lập nhóm quản lý an toàn thực phẩm

– Căn cứ tình hình đơn vị, ban tư vấn ISO 22000:2018 tư vấn hướng dẫn thành lập, phân công trách nhiệm lập nhóm quản lý ATTP và truyền thông nội bộ/bên ngoài về dự án để chuẩn bị cam kết, tâm lý và nhận thức.

Bước 3: Đào tạo nhận thức về ISO 22000:2018

– Đào tạo về nhận thức, diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 các nhân sự liên quan;

– Hướng dẫn phân tích các mối nguy, phát triển các PRPs, kế hoạch HACCP và các tài liệu khác theo yêu cầu của tiêu chuẩn và nhu cầu quản trị nội bộ về ATTP.

Bước 4: Đào tạo cách thức xây dựng Hệ thống văn bản; Xây dựng văn bản Hệ thống quản lý

– Đào tạo, hướng dẫn cách thức xây dựng Hệ thống văn bản đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018;

– Hỗ trợ xây dựng, góp ý các văn bản Hệ thống quản lý;

Bước 5: Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu

– Hướng dẫn áp dụng các quy trình vào thực tế sản xuất/ chế biến tại đơn vị theo các yêu cầu của HTQL ATTP;

– Giám sát áp dụng và xử lý các phản hồi để cải tiến.

Bước 6: Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ; Tiến hành đánh giá nội bộ

– Đào tạo các đánh giá viên nội bộ và hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ; Hướng dẫn thực hiện xem xét HTQL ATTP.

Bước 7: Khắc phục sự KPH và thực hiện HĐKP&PN sau đánh giá nội bộ

– Tham gia cùng doanh nghiệp chuẩn bị và sẵn sàng cho đánh giá chứng nhận nhận;

– Hướng dẫn thực hiện các thủ tục khắc phục sau chứng nhận để cấp chứng chỉ;

– Hỗ trợ doanh nghiệp duy trì đánh giá nội bộ, xem xét hệ thống, rà soát và cải tiến tài liệu, tái đào tạo và đào tạo bổ sung sau chứng nhận.

Bước 8: Đánh giá chứng nhận (bên thứ 3)

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn đa ngành, đa lĩnh vực, được đào tạo chuyên sâu; chúng tôi luôn thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng BẰNG năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm quản lý chất lượng – an toàn thực phẩm tại các công ty dịch vụ/ sản xuất, nhiều năm đồng hành cùng IsoQ Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn ISO 22000, đào tạo ISO 22000 và chứng nhận ISO 22000. IsoQ Việt Nam sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất.

Lưu ý: ISOQ Việt Nam không cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp tương ứng với lĩnh vực ISOQ Việt Nam được khách hàng lựa chọn là đơn vị tư vấn.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top