skip to Main Content

Chống tham nhũng trong tổ chức với Hệ thống quản lý chống hối lộ ISO 37001 & Hệ thống quản lý tố giác ISO 37002

Hiện nay việc hối lộ và tham nhũng đang trở thành vấn nạn trên toàn thế giới. hối lộ không những hủy hoại cộng đồng và làm xói mòn lòng tin của xã hội, mà còn làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế và chính trị của mỗi quốc gia. Để giải quyết được vấn đề này thì nhiều nỗ lực của các quốc gia bằng văn bản luật tuy nhiên chưa đủ mạnh. Việc này cần có trách nhiệm chủ động của các doanh nghiệp tổ chức tham gia vào đấu tranh chống hối lộ.

Chống tham nhũng trong tổ chức với ISO 37001 & ISO 37002

Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã ban hành bộ Tiêu chuẩn ISO 37001 với những yêu cầu, hướng dẫn cụ thể nhằm tạo lập, xây dựng và duy trì cải tiến nhằm hạn chế các hành vi tham nhũng, hối lộ và được hoạt động độc lập hoặc tích hợp vào hệ thống quản lý khác đang vận hành như ISO 37002 (Quản lý tố giác), ISO 9001 (Quản lý chất lượng).

Xem thêm: Dịch vụ chứng nhận ISO 9001 của ISOQ

ISO 37001 – Hệ thống quản lý chống hối lộ

ISO 37001, Hệ thống quản lý chống hối lộ – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, giúp các tổ chức đưa ra những biện pháp thích hợp để phòng ngừa và chống tham nhũng bằng cách xây dựng văn hóa trung thực, minh bạch và liêm chính.

Việc áp dụng tiêu chuẩn một cách hiệu quả cũng có thể giúp giảm thiểu trách nhiệm của một tổ chức đối với hành vi bị nghi ngờ là sai trái, vì tổ chức có thể chứng tỏ sự kiên định của mình đối với tham nhũng bằng cách chứng minh rằng tổ chức đã thực hiện những biện pháp để giảm khả năng xảy ra bất kỳ hành vi tham nhũng nào.

ISO 37001, Hệ thống quản lý chống hối lộ – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, nhằm mục đích giúp người sử dụng tiêu chuẩn bằng cách cung cấp cho họ các khuyến nghị và lời khuyên chuyên sâu hơn về đấu tranh chống tham nhũng, cũng như các biện pháp mà họ có thể thực hiện để xóa bỏ tham nhũng.

Tiêu chuẩn này trình bày các ví dụ và đưa ra lời khuyên về cách đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Nó dựa trên một số nghiên cứu điển hình, so sánh với công cụ chống tham nhũng được quốc tế công nhận khác cũng như danh sách các tài liệu bổ sung có khả năng hữu ích.

Nó cung cấp thông tin có giá trị về những bước đầu tiên cần thực hiện trong việc áp dụng tiêu chuẩn, những việc cần làm để thực hiện các biện pháp và cách điều chỉnh biện pháp này để đáp ứng nhu cầu và bối cảnh cụ thể của tổ chức.

Các yêu cầu của ISO 37001 là yêu cầu chung và được áp dụng cho tất cả các tổ chức (hoặc các bộ phận của một tổ chức), bất kể loại hình, qui mô và tính chất hoạt động, và trong các lĩnh vực công, tư hay phi lợi nhuận.

Ở Việt Nam hiện đang áp dụng TCVN ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016) về Hệ thống quản lí chống hối lộ – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng do Ban kĩ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lí chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN ISO 37001:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 37001:2016.

Tải về TCVN ISO 37001:2018 tại đây

ISO 37002 – Hệ thống quản lý tố giác

ISO 37002 - Hệ thống quản lý tố giác

Trong bất kỳ một tổ chức nào, quản trị tốt hệ thống các cấp trong tổ chức là điều rất quan trọng, bên cạnh đó, văn hóa “lên tiếng” trước những hành vi sai trái, tiêu cực diễn ra trong tổ chức là điều cần thiết. Để giải quyết những điều đó một cách an toàn và hiệu quả, ISO đã ban hành tiêu chuẩn mới nhằm quản lý tố giác những hành vi tiêu cực dành cho mọi lĩnh vực, các tổ chức thuộc mọi quy mô.

ISO 37002, Hệ thống quản lý tố giác – Hướng dẫn, cung cấp việc thực hiện, quản lý, đánh giá và duy trì, cải tiến một hệ thống quản lý có hiệu quả đối với việc tố giác. Tiêu chuẩn này dành cho mọi lĩnh vực và có thể được sử dụng bởi các tổ chức thuộc mọi quy mô, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các tổ chức hoạt động quốc tế.

Tiêu chuẩn này tuân theo ba nguyên tắc là: tin cậy, khách quan và bảo vệ. Tiêu chuẩn bao gồm việc xác định và báo cáo những mối quan tâm đó cũng như cách chúng được đánh giá và giải quyết. Việc sử dụng tiêu chuẩn sẽ không chỉ giảm thiểu hoặc ngăn ngừa tổn thất tiềm ẩn mà còn đảm bảo tuân thủ chính sách của tổ chức và các nghĩa vụ pháp lý và xã hội.

Việc thực hiện ISO 37002 sẽ giúp xây dựng lòng tin giữa một tổ chức và các bên liên quan, cung cấp một lớp bảo vệ mạnh mẽ chống lại tham nhũng, cho phép nhân viên có thể cảm thấy tự tin khi báo cáo bất kỳ mối quan tâm nào về hành vi sai trái mà không sợ bị ảnh hưởng.

Lời kết

Tóm lại, tham nhũng là vấn đề phức tạp, vai trò người lao động cần xem xét thấu đáo bởi họ góp phần không nhỏ trong tố giác tham nhũng, hối lộ, việc thực thi hệ thống quản lý chống hối lộ yêu cầu về vai trò của lãnh đạo và các quy định từ lãnh đạo cao nhất, chính sách và các chương trình cần phải được truyền đạt tới toàn bộ nhân viên và các bên liên quan như các nhà cung cấp, đối tác, khách hàng.

Những tiêu chuẩn này có thể được tích hợp vào hệ thống quản lý đã có trong một tổ chức, dựa trên ISO 37301 (Quản lý sự tuân thủ) hoặc ISO 9001 (Quản lý chất lượng) để đạt được hiệu lực, hiệu quả và năng suất.

5/5 - (32 bình chọn)
Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top