skip to Main Content

Thông tư số 18/2017/TT-BCT, bãi bỏ thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Thông tư số 18/2017/TT-BCT, bãi bỏ thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Như tinh thần bãi bỏ các giấy phép con theo Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018,  ngày 21/9/2017, Bộ công thương ban hành thông tư số 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều khoản tại thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN.

Nội dung chính của Thông tư số 18/2017/TT-BCT như sau:

1. Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 2; Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, khoản 2 Điều 21 và Điều 22 thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

2. Bãi bỏ Mục 2 Phụ lục III, Phụ lục IV, V, VI, VII, VIII, IX, X thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Như vậy, Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN sẽ còn nội dung chính như sau

Điều 3. Công bố tiêu chuẩn áp dụng và áp dụng phương pháp thử nghiệm không phá hủy

1. Các sản phẩm thép trước khi lưu thông phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng.

2. Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này:

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sử dụng tiêu chuẩn cơ sở để công bố áp dụng, tiêu chuẩn cơ sở phải có các yêu cầu kỹ thuật không được thấp hơn các yêu cầu kỹ thuật quy định tại tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng của Việt Nam.

b) Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở phải có các yêu cầu kỹ thuật không được thấp hơn các yêu cầu kỹ thuật quy định tại tiêu chuẩn quốc gia tương ứng của nước xuất khẩu hoặc tiêu chuẩn quốc tế.

c) Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, của nước xuất khẩu hoặc chưa có tiêu chuẩn quốc tế thì tiêu chuẩn cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 4 Điều này.

3. Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sử dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương ứng của nước xuất khẩu để công bố áp dụng.

4. Tiêu chuẩn công bố phải bao gồm các chỉ tiêu cơ bản của sản phẩm thép như sau:

a) Chỉ tiêu kích thước, ngoại quan và cơ lý:

– Kích thước hình học: đường kính/chiều dày, chiều rộng; chiều dài;

– Ngoại quan: bề mặt, mép cán;

– Chỉ tiêu cơ lý:

+ Giới hạn chảy; giới hạn bền kéo; độ giãn dài tương đối; hoặc

+ Giới hạn chảy; giới hạn bền kéo; độ giãn dài tương đối; giới hạn độ bền uốn; hoặc

+ Giới hạn chảy; giới hạn bền kéo; giới hạn độ cứng; giới hạn độ bền uốn.

– Đối với sản phẩm có phủ/mạ/tráng: công bố bổ sung độ dày của lớp phủ/mạ/tráng và độ bám dính.

b) Chỉ tiêu hóa học:

– Tất cả các sản phẩm thép phải thực hiện công bố hàm lượng của 05 nguyên tố hóa học C, Si, Mn, P, S;

– Đối với sản phẩm thép không gỉ (rỉ) phải công bố bổ sung thêm hàm lượng của 02 nguyên tố hóa học Cr, Ni;

– Đối với sản phẩm thép hợp kim phải công bố bổ sung tối thiểu hàm lượng của 01 nguyên tố hợp kim (theo chủng loại thép hợp kim do tổ chức, cá nhân đăng ký).

5. Các sản phẩm thép sau đây được phép áp dụng biện pháp kiểm tra không phá hủy trong đánh giá chất lượng:

a) Sản phẩm thép có chiều dày từ 10 mm trở lên; thép cây đặc có đường kính từ 50 mm trở lên;

b) Sản phẩm thép góc, thép hình, thép hình lượn sóng;

c) Sản phẩm thép dạng khuôn hộp kín, có chiều rộng trên 150 mm và chiều dày không dưới 4 mm, không ở dạng cuộn và không có hình nổi.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và sử dụng thép không cần kiểm tra chất lượng thép như trước đây mà chỉ cần Công bố tiêu chuẩn áp dụng và áp dụng phương pháp thử nghiệm không phá hủy.

Thông tư số 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều khoản tại thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Xem đầy đủ Thông tư số 18/2017/TT-BCT tại đây.

IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, công bố tiêu chuẩn áp dụng phù hợp theo quy định Thông tư số 18/2017/TT-BCT.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top