skip to Main Content

11 lời khuyên để đề phòng ngộ độc thực phẩm

Thực phẩm sạch luôn có một ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe con người, sử dụng thực phẩm không hợp vệ sinh, không an toàn đều có thể bị ngộ độc. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, cần thực hiện ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch trước khi ăn, và sử dụng thực phẩm sạch được sản xuất bởi các cơ sở đã được chứng nhận HACCP/ ISO 22000/ các tiêu chuẩn tương đương khác.

Xem chi tiết

Nghị định 109/2018/NĐ-CP

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ vừa được Chính phủ ban hành ngày 29/8/2018.

Nghị định 109/2018/NĐ-CP quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra nhà nước sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản và chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Xem chi tiết

Bãi bỏ một vài sản phẩm dệt may cần phải chứng nhận hợp quy theo QCVN:01/2017/BCT

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BCT V/v  Sửa đổi phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của quy chuẩn” ban hành kèm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Xem chi tiết
Back To Top