skip to Main Content

Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Xem chi tiết

Chứng nhận hợp chuẩn gạch bê tông – TCVN 6477:2016

Việc Chứng nhận hợp chuẩn Gạch bê tông theo TCVN 6477:2016 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Xem chi tiết
Back To Top